Generiek Kompas wordt uitgangspunt voor kwaliteit van te leveren zorg

4 jul 2024 Landelijk

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over het leveren van langdurige zorg. De afspraken zijn gebundeld onder de noemer Generiek Kompas – Samen werken aan kwaliteit van bestaan’. Het Kompas is per 1 juli opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland en treedt direct in werking.

Het Generiek Kompas is bedoeld voor mensen die in hun dagelijks leven naast informele, ook professionele ondersteuning, zorg of behandeling nodig hebben. Het legt de nadruk op het voorkomen van een grotere zorgvraag door te kijken wat ouderen zelf, of samen met hun netwerk, kunnen en hoe de zorg daarop kan aansluiten. Zo ligt regie meer bij mensen en hun netwerk. Beschikbare professionele zorg en ondersteuning kan op deze manier zo goed mogelijk worden ingezet.

Optelsom

De grootste verandering is dat het Generiek Kompas de vraag van de cliënt volgt, ongeacht waar de zorg geleverd wordt of vanuit welke wet. Wat precies nodig of passend is, is niet alleen een kwestie van zorg, ondersteuning of behandeling. Zingeving en vitaliteit zijn niet te vangen in lijstjes, richtlijnen of standaarden, het gaat om de optelsom van het geheel.

Zorgvraag

Het Kompas vervangt de drie huidige kwaliteitskaders: verpleeghuiszorg, wijkverpleging en het addendum voor Wlz-zorg thuis. Het is ontworpen door zeventien partijen die gezamenlijk iedereen vertegenwoordigen die betrokken is bij de ondersteuning, zorg en behandeling voor mensen met een zorgvraag. Het Generiek Kompas geeft richting aan de beweging naar passende zorg voor mensen met een brede ondersteuningsvraag in het zorgdomein en het sociaal domein.

Het Generiek Kompas is ingediend door: ActiZ, ANBO-PCOB, BPSW, BVKZ, Koepel Gepensioneerden, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NCZ, Nederlands Instituut van Psychologen, NOOM, Sociaal Werk Nederland, SOMNL, SPOT, V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland.

Op onze website en in ons magazine komen we op een later moment terug wat het Generiek Kompas in de praktijk voor u kan gaan betekenen in de toekomst.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden