Gelijke kansen op werk, ook voor senioren

15 mrt 2024 Landelijk

ANBO-PCOB vindt dat mensen gelijke kansen moeten hebben op de arbeidsmarkt. Dit is namelijk lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het is voor 55-plussers of Nederlanders met een migratieachtergrond vaak moeilijk om werk te krijgen.

In een sollicitatieproces worden senioren bijvoorbeeld gediscrimineerd op basis van hun leeftijd. ANBO-PCOB vindt dat meer op geschiktheid moet worden geselecteerd, los van leeftijd of migratieachtergrond.

Het is nu nog niet wettelijk vastgelegd dat werkgevers maatregelen moeten nemen om discriminatie in werving en selectie te voorkomen. In de voorgestelde nieuwe ‘Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie wordt dat wel geregeld. In de wervings- en selectiebeleid van werkgevers moeten dan doeltreffende maatregelen aanwezig zijn en worden toegepast om discriminatie te voorkomen. Zo worden eerder gelijke kansen gecreëerd. In de wet is ook geregeld dat de overheid er op zal letten dat werkgevers zich aan dit vereiste zullen houden.

Verzoek

Het voorstel is door de Tweede Kamer op 14 maart aangenomen. Of dat in de Eerste Kamer ook het geval zal zijn is nog de vraag. Aanstaande dinsdag 19 maart zal de Eerste Kamer hierover stemmen. ANBO-PCOB verzoekt de Eerste Kamer dan ook in te stemmen met deze nieuwe wet.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden