Geen geld voor informele ouderenadviseur in begroting VWS

De Tweede Kamer heeft donderdag 27 november ingestemd met de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een amendement van CDA-Kamerlid Mona Keijzer voor versterking van de informele ouderenadviseurs kreeg onvoldoende steun. 

De PCOB heeft zich, samen met de ouderenorganisaties NOOM, NVOG en Unie KBO in CSO-verband, hard gemaakt om budget vrij te maken voor scholing en uitbreiding van het netwerk van vrijwilligers ten behoeve van de ondersteuning van ouderen lokaal. Daaronder vallen ook de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA).

Teleurgesteld
De PCOB is van mening dat goed geschoolde vrijwilligers een waardevolle bijdrage kunnen bieden aan de wettelijk verplichte cliёntondersteuning door gemeenten. Wij zijn dan ook teleurgesteld dat er onvoldoende draagvlak was voor het amendement van het CDA, waarmee dit geregeld zou kunnen worden.

Andere amendementen, wijzigingen in het budget, werden wel aangenomen, waaronder een budget om ondervoeding bij ouderen te voorkomen en een investering in landelijk werkende vrijwilligersorganisaties.

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten