Friese koepelorganisatie behartigt de belangen van alle Friese senioren

30 nov 2021 Leeuwarden

Fryslân kent een overkoepelend orgaan van Friese Ouderenbonden. Deze SFO behartigt belangen van alle senioren in Fryslân. De SFO heeft een actuele website waar al haar activiteiten op staan vermeld sfobonden.nl  PCOB en de SFO bundelen zo hun krachten.

Kerntaken van de SFO
De SFO voert deze taak uit op alle beleidsterreinen waar die belangenbehartiging voor ouderen nodig en wenselijk is. Om de doelen te bereiken stelt het SFO jaarlijks een plan op dat een aantal elementen bevat van waaruit de belangenbehartiging van ouderen in de provincie Fryslân uitgevoerd kan worden.

  • Het voorkomen en bestrijden van armoede en het bieden van hulp.
  • Het behulpzaam zijn bij de implementatie van beleid met betrekking tot wonen, welzijn, zorg en de veiligheid van ouderen.
  • Het bieden van mogelijkheden voor ouderen om deel te nemen aan de samenleving door middel van integratie en maatschappelijke participatie.
  • Het stimuleren van actieve deelname door ouderen aan de samenleving.

Projecten van de SFO zijn:
–       Belastinghulp
In Fryslân zijn meer dan 100 vrijwilligers als belasting invulhulp behulpzaam bij het invullen van honderden ouderen. Ouderen die hier wel wat hulp bij konden gebruiken
–       Lokaal in de steigers – Wonen, Zorg en Welzijn
Doel van dit project is het aanbieden van hulp aan ouderen bij de ingewikkelde regelgeving en behulpzaam te zijn bij de toegang tot provinciale en gemeentelijke loketten.
–       Verkeer en Vervoer
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen op vrijdag 17 december in Het Coachhuis, Polluxweg 20 in Leeuwarden. Op zaterdag 22 januari 2022 en vervolgens eens per maand in het Van der Valk Hotel, Lynbaan 35 in Leeuwarden.

Wil je liever persoonlijk contact? Voor afspraken, vragen en informatie zijn wij te bereiken op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur via het landelijk afsprakenbureau van Goedkope Keuringen: 085 – 48 83 616.

Zelf een datum reserveren kan via de website: www.goedkopekeuringen.nl.
Tarieven per januari 2022 (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 45,00, C/D/E en Taxipas € 60,00.

PCOB-vertegenwoordigiers
De PCOB is vertegenwoordigd door Gerben Boskma uit Harlingen en Djoke Travaille-Hibma uit Franeker. Verder is de SFO is samengesteld uit vertegenwoordiger van KBO, OSif, CNV-Senioren, FNV-senioren, Raad van Ouderen.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden