FRANS VAN EGMOND

18 jan 2023 Alkmaar-Heiloo

11 februari 1936 31 december 2022

Hij heeft de oversteek gemaakt naar zijn
Hemelse Vader
 
In de avond van 31 december is Frans van Egmond aan de
gevolgen van een verkeersongeval overleden. Hij was op
weg naar de Kapelkerk, waar hij tijdens de oudjaardienst het
orgel zou bespelen. Eén van zijn vele vrijwilligers/activiteiten.                                                                                                              Hij is lange tijd actief geweest voor de PCOB.
Van zijn hand verscheen in 2002 een artikel in de Bijklanken,
waar hij in ging op de klassieke verzoeningsleer.
In de Bijklanken van juni 2006 stond een artikel van zijn
hand onder de rubriek MEMORABEL. Hij haalde een mooie
herinnering op aan een optreden van een koor in Haarlem.
Ondertussen had hij zich beschikbaar gesteld voor de
redactie van BIJKLANKEN. Hij werd hoofdredacteur en is
dat tot zijn overlijden gebleven. In maart 2013 trad Frans toe
tot het bestuur en kreeg de functie van penningmeester. Sinds
die tijd verschenen in het blad regelmatig stukken
“Van de penningmeester”. In maart 2017 werd hij ook het
adres waar de stapels van het landelijk en plaatselijk blad
bezorgd werden. Vanaf zijn adres vond de verdere
verspreiding plaats. In 2018 trad Frans af als penningmeester
maar hij bleef lid van het bestuur tot april 2019. Hij is dan 2
termijnen bestuurslid geweest. Vanaf oktober 2019 verscheen
er van hem regelmatig een artikel over Bijbelse
aangelegenheden. In september 2022 was zijn laatste
bijdrage aan BIJKLANKEN te vinden. Frans was al die jaren
een zeer betrouwbare “medewerker”. In gesprekken met
hem gaf hij blijk van een groot godsvertrouwen, op de
traditionele manier. Zijn maatschappelijke betrokkenheid
bleek uit zijn werk voor het aanloophuis “de Steiger” en
Exodus (hulp voor ex-gedetineerden).
 Op de rouwkaart stond de volgende tekst:

Onderweg naar het huis van zijn Vader,
kwam de hemelpoort steeds dichterbij.
Kwam hij met elke stap ietsje nader
en zei God: kom maar bij Mij.
Wij slaan onze ogen op naar de bergen.
Zoals ook (o)pa altijd heeft gedaan.
Eén ding is echter zeker,
wij zullen hem heel erg missen gaan.

Ook de PCOB zal Frans erg gaan missen.

Siebrand Wanders
Simon Binnendijk

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden