FINANCIEEL VERSLAG 2021

24 feb 2022 Alkmaar-Heiloo

BOEKJAAR 2021

Financieel verslag t.b.v. de jaarvergadering van de PCOB,
afdeling Alkmaar/Heiloo

                                                                         BALANS PER 31 DECEMBER 2021
Materiële activa                                      €          1,00                                                                                               Eigen vermogen            € 8.427,76
Vooruitbetaalde kosten                         €    900,00                                                                                              Kortlopende schulden  €    705,62
Liquide middelen                                   € 8.268,38                                                                                               Vooruitbetaalde contr. €     36,00
                                                                    € 9.169,38                                                                                                                                         € 9.169,38
                                                                 =========                                                                                                                                      ==========
EXPLOITATIEREKENING OVER 2021 (t.o.v. 2020)
ONTVANGSTEN

                                                                                 2020                                                        2021

Contributies                                                  € 6.062,00                                               € 5.447,50
Giften/donaties                                            €     374,20                                               €     474,58
Overige inkomsten                                      €         0,00                                                €     540,00
Opbrengst dagtocht                                    €         0,00                                                 €         0,00
Subsidie                                                        €  1.524,00                                                  €        0,00
Negatief resultaat                                       €  1.592,34
                                                                        € 7.960,20                                                € 8.054,42
                                                                        =========                                             ========
16
UITGAVEN
                                                                             2020                                                             2021
Afdrachten                                                 € 3.719,25                                                    € 3.434,00
Ledenbijeenkomsten                               €     451,75                                                    € 1.831,90
Vergaderkosten                                        €         0,00                                                    €     160,24
Administratiekosten                               €      199,27                                                    €    230,50
Algemene kosten                                     €     555,00                                                     €    958,00
Bezorgkosten bladen                              €     370,80                                                     €    204,73
Kosten bezoeken                                     €      548,45                                                     €    756,65
Bijklanken                                                €     600,00                                                     €    478,40
Kosten dagtocht                                      €          0,00                                                     €       0,00
Positief resultaat                                                                                                                € 1.515,68
                                                                     ————-                                                     ————-
                                                                   € 7.960,20                                                        € 8.054,42
                                                                  ==========                                                   =========
BEGROTING VOOR 2022

CONTRIBUTIES                                         € 5.000                     LEDENBIJEENKOMSTEN € 1.400
GIFTEN/DONATIES                                 €     400                     AFDRACHTEN                      € 3.100
OVERIGE INKOMSTEN                           €     600                     VERGADERKOSTEN           €    350
SUBSIDIE GEMEENTE                            €          0                     ADMINISTRATIEKOSTEN €    150
NADELIG SALDO (TLV VERMOGEN) €     800                     ALGEMENE KOSTEN          €   300
                                                                                                            BEZORGKOSTEN                 €    200
                                                                                                            KOSTEN BEZOEKEN           €   700
                                                                                                            BIJKLANKEN                         €   600
                                                                                                            KOSTEN DAGTOHT             €        0
                                                                          ———-                                                                     ———
                                                                         € 6.800                                                                       € 6.800
                                                                         ======                                                                      ======
17
TOELICHTINGEN

VORDERINGEN                                                                               LIQUIDE MIDDELEN
Vooruitbetaalde kosten                                                                   Lopende rekening € 177,03
Drukken Bijklanken € 850,00                                                       Spaarrekening € 8.091,35
Cadeaubon in voorraad € 50,00

KORTLOPENDE SCHULDEN                                                        VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN
Bankkosten € 9,82                                                                             Contributie over 2022 € 36,00
Bezoekkosten € 278,76
Bezorgkosten € 25,04                                                                       OVERIGE INKOMSTEN
Vrijwilligerslunch € 142,00                                                             Bijdragen in maaltijden € 540,00
Onkostenvergoedingen € 250,00

BIJKLANKEN                                                                                     LEDENBIJEENKOMSTEN
Drukkosten € 428,40                                                                         Zaalhuur, consumpties
Onkostenvergoeding € 50,00                                                           en maaltijden € 1.781,90
Attentie spreker € 50,00

ADMINISTRATIEKOSTEN                                                              ALGEMENE KOSTEN
Bankkosten € 191,55                                                                          Boekjes voor de leden € 816,00
Kosten acceptgiro’s € 30,75                                                              Vrijwilligerslunch € 142,00
Enveloppen € 8,20

BEZORGKOSTEN                                                                               KOSTEN BEZOEKEN
Autokosten, enveloppen                                                                     Bloemen, cadeaubonnen, kaarten
en postzegels € 204,73                                                                         en postzegels € 756,65

VERGADERKOSTEN
Reiskosten € 10,24
Onkostenvergoedingen € 150,00
 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden