FINANCIEEL VERSLAG BOEKJAAR 2022

5 mrt 2023 Alkmaar-Heiloo

Financieel verslag t.b.v. de jaarvergadering van de
PCOB, afdeling Alkmaar/Heiloo

BALANS PER 31 DECEMBER 2022
Materiële activa                        € 1,00             Eigen vermogen            € 5.249,00
Vooruitbetaalde kosten      € 431,00             Kortlopende schulden €     534,27
Liquide middelen              € 5.351,27
                                              —————                                                  —————-
                                             € 5.783,27                                                       € 5.783,27
                                             =========                                                   =========

EXPLOITATIEREKENING OVER 2022 (t.o.v. 2021)
ONTVANGSTEN
                                                                        2022                  2021
Contributies                                            € 5.152,50        € 5.447,50
Giften/donaties                                         € 137,00           € 474,58
Overige inkomsten                                   € 592,50           € 540,00
Negatief resultaat                                   € 3.178,76        € 1.592,34
                                                                  € 9.060,76        € 8.054,42
                                                                  ========       ========
 
UITGAVEN
                                                                        2022                    2021
Afdrachten                                              € 3.146,50        € 3.434,00
Ledenbijeenkomsten                           € 2.909,38         € 1.831,90
Vergaderkosten                                         € 413,65            € 160,24
Administratiekosten                                € 253,69           € 230,50
Algemene kosten                                  € 1.084,00           € 958,00
Bezorgkosten bladen                               € 189,60            € 204,73
Kosten bezoeken                                      € 603,44            € 756,65
Bijklanken                                                 € 460,50           € 478,40
                                                                 € 9.060,76        € 8.054,42
                                                                  ========      ========
BEGROTING VOOR 2023
CONTRIBUTIES                € 4.600        LEDENBIJEENKOMSTEN    € 2.500
GIFTEN/DONATIES            € 100        AFDRACHTEN                         € 2.800
OVERIGE INKOMSTEN  € 1.000        VERGADERKOSTEN                  € 400
                                                                     ADMINISTRATIEKOSTEN        € 200
NADELIG SALDO € 1.800                    ALGEMENE KOSTEN                 € 300
(TLV VERMOGEN)                                 BEZORGKOSTEN                        € 200
                                                                     KOSTEN BEZOEKEN                  € 600
                                                                     BIJKLANKEN                                € 500
                                                                     KOSTEN DAGTOCHT                       € 0
                                               ———-                                                             ———–
                                               € 7.500                                                                € 7.500
                                               ======                                                             ======
 
 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden