Financieel misbruik

9 feb 2023 Waddinxveen

Financieel misbruik
Naar schatting worden er jaarlijks meer dan 30.000 ouderen slachtoffer van financiële uitbuiting. Onder financiële uitbuiting wordt verstaan; diefstal, veranderen van het testament, ongewenste bemoeienis met geldzaken, verduisteren van geld of goederen, zonder toestemming verkopen van goederen en onbevoegd gebruik maken van iemands pinpas of creditcard. Het is een onderwerp waar ouderen zelf niet snel over zullen praten. Des te belangrijker voor de omgeving om signalen te herkennen en maatregelen te nemen om financieel misbruik van ouderen te voorkomen.  

Mantelzorgers en financieel misbruik
Mogelijk worden ouderen kwetsbaarder voor financieel misbruik nu zij door veranderingen in de zorg langer thuis blijven wonen en er meer wordt gevraagd van mantelzorgers. Met name vrouwen boven de 80, die alleen wonen, vormen een risicogroep. In 85 procent van de gevallen is de dader een familielid. Financieel misbruik ontstaat niet van de ene op de ander dag, meestal begint het redelijk onschuldig, bijvoorbeeld door geleend geld ‘vergeten’ terug te betalen. Of bij de boodschappen voor oma ook iets voor jezelf in het karretje te doen.

Zodra ouderen afhankelijker worden van anderen bij het regelen van hun geldzaken wordt het risico op financiële uitbuiting groter. Iemand die je bankrekening beheert kan makkelijk geld overmaken op zijn eigen rekening. Omdat de dader meestal een familielid betreft doen ouderen niet snel aangifte. 

Er zijn een aantal risicofactoren die ouderen extra kwetsbaar maken voor financieel misbruik. 
Ontbreken digitale vaardigheid en kennis van regelgeving
Iemand die voor het regelen van zijn financiën afhankelijk is van anderen, omdat hij of zij de regelgeving niet kent of niet de digitale vaardigheden heeft om zelf zijn bankzaken te regelen, is extra kwetsbaar.

Fysieke beperkingen
Indien iemand fysiek beperkt is is hij meer afhankelijk van anderen en minder weerbaar.

Klein sociaal netwerk
Het verlangen naar sociaal contact kan zo groot zijn dat er niet meer kritisch gekeken wordt naar de personen waarmee het contact wordt aangegaan. 

Psychische problemen
Ouderen die depressief zijn door bijvoorbeeld het overlijden van een partner zijn vatbaarder voor financieel misbruik.

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden