FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020

14 feb 2021 Alkmaar-Heiloo

Hieronder treft u aan het financieel jaarverslag over het jaar 2020. De kascommissie, bestaande uit de heren Otto Magel en Nico Vermue, heeft inmiddels een goedkeurende verklaring afgegeven. Het verslag zal aan u ter goedkeuring worden voorgelegd in de hopelijk nog dit jaar te houden ledenvergadering. Als u vragen heeft, dan kunt u mij telefonisch of via de mail benaderen.

Jan Smit

Penningmeester

Tel. 0627220320

Email: janenjohanna.smit@upcmail.nl

 

FINANCIEEL VERSLAG

BOEKJAAR 2020

Financieel verslag t.b.v. de jaarvergadering van de PCOB, afdeling Alkmaar/Heiloo               

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Materiele activa                                            €           1,00                       Eigen vermogen                       €  10.020,10

Vorderingen                                                   €       250,00                      Kortlopende schulden            €        225,29

Liquide middelen                                          €  10.030,39                      Vooruitbetaalde contributie €          36,00

                                                                          —————-                                                                          —————–

                                                                          €  10.281,39                                                                          €  10.281,39

                                                                          ==========                                                                          ==========

EXPLOITATIEREKENING OVER 2020 (t.o.v. 2019)                                    

                                                  2019                   2020                                                                 2019                  2020

Contributies                      €  6.221,50         € 6.062,00          Afdrachten                        €  4.017,50               € 3.719,25

Giften/donaties                €     386,10         €    374,20           Ledenbijeenkomsten       €  1.786,10               €    451,75

Overige inkomsten          €          4,04         €         0,00          Vergaderkosten                €  1.275,90               €        0,00

Opbrengst dagtocht       €  1.280,00         €         0,00          Administratiekosten         €     202,21               €    199,27

Subsidie                              €  1.500,00         € 1.524,00          Algemene kosten             €     185,00               €    555,00

Negatief resultaat           €     983,86                                       Bezorgkosten bladen         €     324,64               €    370,80

                                                                                                       Kosten bezoeken                €     356,59               €    548,45

                                                                                                       Bijklanken                            €     278,31               €    600,00

                                                                                                       Kosten dagtocht                  €  1.949,25               €         0,00

                                                                                                       Positief resultaat                                                     € 1.515,68

                                            —————        —————-                                                   —————                —————

                                            € 10.375,50        €  7.960,20                                                          € 10.375,50               € 7.960,20

                                            ==========       =========                                                  ==========                =========

BEGROTING VOOR 2020

CONTRIBUTIES                                               €  5.500           LEDENBIJEENKOMSTEN            €  1.000

GIFTEN/DONATIES                                       €     200           AFDRACHTEN                                  €  3.200

OPBRENGST DAGTOCHT                             €          0           VERGADERKOSTEN                       €     500       

SUBSIDIE GEMEENTE                                  €          0           ADMINISTRATIEKOSTEN            €     200

NADELIG SALDO (TLV VERMOGEN)        €  1.000          ALGEMENE KOSTEN                      €     200

                                                                                                       BEZORGKOSTEN                              €     400

                                                                                                       KOSTEN BEZOEKEN                        €     600

                                                                                                       BIJKLANKEN                                      €     600

                                                                                                        KOSTEN DAGTOCHT                       €         0            

                                                                          ————-                                                                         ———–

                                                                          €  6.700                                                                              €  6.700

                                                                          =======                                                                         =======                            

 

 

TOELICHTINGEN

 

VORDERINGEN                                                                            LIQUIDE MIDDELEN

Vooruitbetaalde kosten                                                               Lopende rekening                          € 1.939,04

drukken Bijklanken                        €    250,00                          Spaarrekening                                 € 8.091,35                 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN                                                      VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN

Bankkosten                                      €       10,67                            Contributie 0ver 2021                   €       36,00    

Bezoekkosten                                  €    214,62

 

BIJKLANKEN                                                                                LEDENBIJEENKOMSTEN                                            

Drukkosten                                      €    550,00                         Zaalhuur, consumpties

Onkostenvergoeding                     €      50,00                          en maaltijden                                  €     351,75 

                                                                                                       Attentie spreker                             €     100,00

 

ADMINISTRATIEKOSTEN                                                          ALGEMENE KOSTEN

Bankkosten                                      € 157,12                            Kerstattentie leden                        €     405,00 

Kosten acceptgiro’s                       €   42,15                             Onkostenvergoedingen                 €     150,00

 

BEZORGKOSTEN                                                                         KOSTEN BEZOEKEN

Autokosten, enveloppen                                                          Bloemen, cadeaubonnen, kaarten   

en postzegels                                  € 370,80                            en postzegels                                  € 548,45

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden