februari jaarvergaardering ?

25 apr 2022 Voorthuizen

21 februari jaarvergadering geweest

21 februari 2022,         Jaarvergadering, jaarstukken en bestuursverkiezing

Voor de pauze behandeling jaarstukken en bestuursverkiezing, nieuwe voorzitter Mevr. L.E. Vos-van Rijn, en nieuwe secretaris Dhr. H. Hofman, en Mevr. N. Zuyderduyn heeft in de portefeuille Lief en Leed. 

Daarna een presentatie van mevrouw Nely Klarenbeek uit Speuld, over Sagen, Legenden en Verhalen van de Veluwe.

Aan het slot afscheid genomen van Jan van Middendorp, en Corrie den Hoed. We kunnen terugzien op een fijne jaarvergadering.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet