Extra geld voor arbeidsmarktkansen vijftigplussers, maatwerk blijft nodig

Vijftigplussers moeten hun kennis en capaciteiten volop in kunnen zetten op de arbeidsmarkt. Het actieplan Perspectief voor vijftigplussers moet ze ondersteunen bij het vinden van werk, werknemers wendbaarder maken en werkgevers minder terughoudend laten zijn bij het aannemen van personeel. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde het actieplan samen met sociale partners op en stelt hiervoor de komende twee jaar €68 miljoen extra beschikbaar. De PCOB is blij met de extra inzet op dit dossier.

Dat het actieplan samen met sociale partners is opgesteld is belangrijk, want in de bedrijven moet het gebeuren. Minister Asscher en de sociale partners willen op alle fronten obstakels bij het aannemen van vijftigplussers wegnemen. Dat doen ze door bestaand beleid te verbeteren en nieuwe maatregelen te introduceren. Zo krijgen mensen meer ondersteuning bij het vinden van werk en worden werkgever en werkzoekende met elkaar in contact gebracht, zodat vijftigplussers een eerlijke kans krijgen om werk te vinden. Om drempels voor werkgevers weg te nemen, gaat onder meer de leeftijd van de no-riskpolis omlaag naar 56 jaar. Werkgevers komen dan niet voor hoge kosten te staan als een werknemer langdurig ziek wordt, meldt het ministerie.

Aanvulling op bestaande plannen
Het actieplan Perspectief voor vijftigplussers is een verlenging van bestaande plannen; hieraan zijn echter ook nieuwe zaken toegevoegd. Zo komt er een speciaal team bij elk werkgeversservicepunt en wordt voorzien in tweedeloopbaanadviezen voor vijftigplussers.

Maatwerk blijft belangrijk
De aanbevelingen die de PCOB eerder heeft gedaan blijven belangrijk: maatwerk is nodig. De PCOB blijft minister Asscher kritisch volgen, omdat alle inspanningen tot nu toe de grote werkloosheid onder vijftigplussers nog niet tot staan hebben gebracht. Dinsdag 28 juni zitten de gezamenlijke ouderenorganisaties met minister Asscher om tafel om te spreken over de koopkracht van ouderen. Tijdens dit overleg is ook werkgelegenheid geagendeerd, omdat werk immers nog steeds de beste manier is om aan de inkomenskant de koopkracht op peil te houden.

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten