Extra belasten woningeigenaren slecht idee

12 jan 2021 Landelijk

Veel ideeën komen nu los voor de nieuwe kabinetsperiode. Zo ook van De Nederlandsche Bank (DNB). Als oplossing voor de woningmarktproblemen zien ze het zwaarder belasten van eigenwoningbezit. “Slecht plan”, zo oordeelt KBO-PCOB directeur Marcel Sturkenboom. Hier moet direct een streep doorheen. KBO-PCOB ziet andere mogelijkheden om de woningmarkt beter te maken.

De analyse van DNB over de woningmarkt is deels terecht: er is een verschil tussen woningeigenaren en particuliere huurders. Die laatste groep is doorgaans een groter deel van zijn of haar inkomen kwijt aan woonlasten. Maar DNB steekt vervolgens door naar de verkeerde oplossing. En laat een aantal belangrijke zaken buiten beeld.

Om te beginnen kijken we naar de voorgestelde oplossing. DNB wil de eigen woning zwaarder belasten. Ofwel door de woning en hypotheekschuld geleidelijk naar box 3 te verplaatsen, of door het eigenwoningforfait op te hogen. In beide gevallen gaan woningeigenaren stapsgewijs meer belasting betalen dan ze nu doen. Het idee erachter is dat de kloof tussen kopers en huurders dan kleiner wordt, en dat starters dan uiteindelijk meer kans hebben.

Zoals wel vaker is dit een tekentafelgedachte vanuit de macro-economie. Het houdt geen rekening met de uitwerking op de reële economie, op groepen, en op huishoudens (zie ook onze analyse van de CPB-scenario’s). In dit geval is er niet gekeken naar de wenselijkheid en mogelijkheid tot het vergroten van de totale woningvoorraad, niet gekeken naar de doorwerking van de maatregel op de koopkracht van huishoudens met een eigen woning en ook niet gekeken naar een belangrijk en omvangrijk huursegment op de Nederlandse woningmarkt: de corporatiewoningen (sociale woningbouw).

DNB lijkt hierbij zowat ziende blind, want daar liggen enorme knelpunten. Die wat KBO-PCOB betreft eerst eens opgelost moeten worden voordat je aan het fiscaal sterker belasten van bestaande woningeigenaren moet denken. “Samen met de Woonbond trekken we op om de woningmarkt voor huurders te verbeteren. De huren moeten omlaag na de jarenlange sterke stijgingen. De opdracht is om veel meer te bouwen, zeker voor starters en senioren. En de verhuurdersheffing moet worden afgeschaft”, zo stelt Marcel Sturkenboom.

Lees hier de gezamenlijke oproep voor de aanpak van de huurcrisis.

Onder senioren zijn veel huizenbezitters. De voorstellen van DNB zouden direct zorgen voor een lastenverzwaring, die ook nog eens jaar op jaar toeneemt. Onacceptabel voor KBO-PCOB, omdat gepensioneerden al meer dan 13 jaar aan koopkracht hebben ingeleverd. Doordat de pensioenen niet zijn geïndexeerd, en doordat veel kosten zijn toegenomen. Denk bijvoorbeeld aan de gemeentelijke belastingen zoals de OZB, die met de huizenprijzen zijn meegestegen.

“Als we kijken naar de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen, dan zien we geen meerderheid voor wat DNB nu voorstelt. Gelukkig maar. Maar we houden de politiek wel aan deze beloftes: de woning mag niet sterker fiscaal belast gaan worden vanaf 2022! Voor de knelpunten op de woningmarkt zijn veel betere en duurzamere oplossingen. Wat KBO-PCOB betreft moet daar zo snel mogelijk mee begonnen worden: meer woningen bouwen, betaalbare verduurzaming en afschaffen van de verhuurdersheffing”, aldus Marcel Sturkenboom.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden