Excursie naar Watersnoodmuseum in Ouwerkerk  op donderdag 1 juni 2023

29 jan 2023 Waalwijk

Op donderdag 1 juni 2023 gaan we met het PCOB Waalwijk een bezoek brengen aan het Watersnoodmuseum in het Zeeuwse Ouwerkerk.

Het jaar 2023 staat in het teken van de 70-jarige herdenking van de Watersnoodramp van 1953. Het thema van dit herdenkingsjaar is ’70 jaar terug en 70 jaar vooruit’.

De nationale herdenking op 1 februari 2023 was rechtstreeks op de televisie te zien.

Bij de ramp braken bijna 100 dijken door, wat 1836 mensen het leven kostte……

Het is een actueel thema. Er zijn grote zorgen rond het klimaat en de stijging van de zeespiegel, de strijd tegen het water is nog niet gestreden…..

Het Watersnoodmuseum is gevestigd in vier Phoenix- caissons. Deze zijn daar neergelegd om het laatste gat in de dijk bij Ouwerkerk te dichten. Het museum laat aan de hand van beelden en voorwerpen, maquettes enz. alle aspecten zien.

Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 uur vertrek vanaf de parkeerplaats bij Piet Klerkx (prof. Lorentzweg Waalwijk) met de bus                            

10.30 uur aankomst in Ouwerkerk; ontvangst met koffie/thee en Zeeuwse Bolus

11.00 uur  uitleg door medewerker van het museum (met o.a. beelden van het  Polygoonjournaal          

11.30 uur  op eigen gelegenheid het museum bekijken

13.00 uur uitgebreide lunch in het ‘Vijfde Caisson’  (naast het museum)

14.30 uur vertrek uit Ouwerkerk; rit langs Zierikzee en de Zeelandbrug

16.30 uur aankomst in Waalwijk 

Opmerkingen:

  • De kosten van deze dag € 62,-  voor mensen zonder een museumjaarkaart. En  € 52,-  met een museumjaarkaart. Dit kunt u voldoen door middel van een automatische incasso.
  • Dat is dan ook meteen uw opgave.

Zie het losse vel bij deze nieuwsbrief.

  • Opgave kan t/m woensdag 12 april a.s.
  • Graag opgave opsturen naar of inleveren bij Petra Priem, Grotestraat 97 b te Waalwijk
  • Museum en restaurant liggen vlakbij elkaar. Er hoeft weinig gelopen te worden.

Gaat u met ons mee?

We hopen op een indrukwekkende en mooie dag met elkaar!

Denkt u aan woensdag 12 april a.s., de deadline voor opgave……?

Namens de activiteitencommissie PCOB Waalwijk,

Hans van Reeven, tel. 06-42334944.

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden