Europese verkiezingen

27 mei 2024 Landelijk

U heeft waarschijnlijk het stembiljet al in de brievenbus gekregen. Van 6 tot 9 juni vindt de verkiezing voor het Europees Parlement plaats. Voor veel mensen is Europa helaas nog steeds ver weg. Zeker gezien alle aandacht op de totstandkoming van ons eigen nieuwe kabinet.

De Europese verkiezingen zijn wel degelijk belangrijk. Uw stem bepaalt mee welk standpunt het Europees Parlement inneemt over zaken die direct van invloed zijn op uw dagelijks leven. En dat is steeds meer. Kijk bijvoorbeeld naar de klimaatdoelstellingen, zaken rond voedselveiligheid- en zekerheid, maar ook zaken rond arbeidsmarkt en consumentenrechten. Dus verdiep u in deze verkiezingen en ga stemmen op donderdag 6 juni. 

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de vijf jaar gehouden. Het Europees Parlement behoort samen met de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie tot de drie organen die de EU-regels vaststelt.

Europa is belangrijk voor Nederland

Misschien wel de belangrijkste reden om te gaan stemmen: Europa is voor Nederland heel belangrijk. Als open handelsnatie heeft Nederland belang bij goede Europese afspraken. De toenemende digitalisering en globalisering, het klimaat, de interne markt en veiligheidsvraagstukken; allemaal zaken die niet meer nationaal te regelen zijn. Ook houdt Europa zich bezig met consumentenbescherming en afspraken rond de invoering van nieuwe technologieën. Uitgangspunt hierbij is, dat er alleen Europese regels komen als het onderwerp de nationale mogelijkheden en belangen overstijgt. Dus Europa regelt grensoverschrijdende zaken.

Het Europees Parlement heeft veel macht

Het Europees Parlement is zeer invloedrijk. Zonder hun goedkeuring kunnen er geen nieuwe EU-regels tot stand komen. Het Europees Parlement functioneert op dezelfde manier als ons landelijk parlement. Over nieuwe beleidslijnen en wetten wordt flink gedebatteerd. De verschillen van mening lopen soms ver uiteen en kunnen leiden tot ingrijpende amendementen. En dan hebben we het niet over kleinigheden: het Parlement heeft onder meer inspraak in verband met economische groei, beperking van het energieverbruik en voedselveiligheid. Uw stem bepaalt wie aan zet is en brengt de wereld waarin u graag wilt leven een stap dichterbij. Stemmen kan dus echt invloed hebben op de koers van de EU. 

Zetels en partijen

Het Europees Parlement bestaat uit 720 zetels uit 27 lidstaten. Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig; afhankelijk van het aantal inwoners. Nederlandse EU-burgers worden vertegenwoordigd door 31 Europarlementariërs. Afgevaardigden voor het Europees Parlement worden per land gekozen. In het Europees Parlement zitten geen afzonderlijke nationale partijen, maar Europese partijen. Vaak gaat het om nationale partijen die een verbinding zijn aangegaan met partijen uit (minimaal) vijf andere lidstaten.

Dit zijn alle zeven Europese fracties:

  1. Europese Volkspartij (CDA, ChristenUnie, waarschijnlijk ook BBB en NSC)
  2. Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (PvdA)
  3. Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa -Renew Europe Group (VVD, D66)
  4. Fractie Identiteit en Democratie (PVV )
  5. Fractie Europese Conservatieven en Hervormers  (SGP, JA21, FvD)
  6. Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie (GroenLinks)
  7. Linkse Fractie in het Europees Parlement -Europees Unitair Links/Noords Groen Links (Partij voor de Dieren)

De lijsttrekkers van elke Europese fractie staan bekend als Spitzenkandidaten. Nu Timmermans de Europese Unie heeft verruild voor de binnenlandse politiek, is Bas Eickhout (GroenLinks) de enige overgebleven Nederlander tussen de Spitzenkandidaten. Net als in 2019 voert Eickhout de De Groenen/Vrije Europese Alliantie aan. De bekendste naam is die van Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen, die aan het hoofd staat van de Europese Volkspartij.

Procedure van de verkiezingen in Nederland

Het is aan elk land om de verkiezingen in goede banen te leiden. Maar er zijn enkele gemeenschappelijke uitgangspunten. De verkiezingen vinden plaats gedurende vier dagen, donderdag tot en met zondag. In dit geval van 6 tot en met 9 juni. In de landen van de Europese Unie wordt op verschillende dagen gestemd. In Nederland dus op 6 juni. Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedures voor het Europees Parlement.; elk land regelt dit voor zich. Onze politieke partijen komen ook met eigen verkiezingsprogramma’s waar u vervolgens op kunt stemmen. Deze zijn uiteraard wel met de Europese fracties afgestemd. Het aantal verkozen parlementsleden van een politieke partij staat in verhouding tot het aantal stemmen dat die partij krijgt. Er zijn voor Nederland 31 zetels te verdelen. Dus 31 Nederlandse Europarlementariërs nemen plaats in het Europese Parlement

Uw stem telt, meer dan ooit

Men verwacht grote verschuivingen in de stemverhoudingen en dus zetelverdeling, dus maak gebruik van uw democratisch recht om te gaan stemmen. U heeft wel degelijk invloed. Meer weten over de verkiezingen voor het Europees Parlement? Op de websites van politieke partijen vindt u meer informatie. Kijk ook eens op:

website Europese verkiezingen

kieswijzer Europese verkiezingen

stemwijzer Europese verkiezingen

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden