‘Er wordt verondersteld dat iedereen alles zelf kan regelen’

Vrijwilligerswerk doen en mantelzorg verlenen geeft voldoening. Dat ervaren PCOB’ers en andere ondervraagden van het onderzoek ‘Zorg naar gemeenten’. Maar er zijn ook zorgen voor overbelasting; de gemeente zou meer aandacht moeten besteden aan informele zorg en men is ontevreden over keukentafelgesprekken. De PCOB deelt deze zorgen en draagt op verschillende wijze bij aan verbetering. Inmiddels is het volledige rapport ‘Zorg naar gemeenten’ gepubliceerd en zijn aanbevelingen aan gemeenten, Wmo-wethouders en plaatselijke belangenbehartigers gestuurd. 

Uit het onderzoek Zorg naar gemeenten – Goed voor elkaar?’ blijkt dat vrijwilligerswerk veel voldoening geeft. In het gepubliceerde rapport staan verschillende reacties van ondervraagden, zoals: “Het is geweldig om te doen, na een mooie loopbaan van 40 jaar. Het verrijkt mij en het is fijn om anderen plezier te doen.” Ook blijkt dat bijna 70 procent van de mantelzorgers plezier heeft in het geven van mantelzorg. Wel zegt een meerderheid van de mantelzorgers dat er onvoldoende mensen zijn om de mantelzorg mee te delen. Meer dan de helft vindt de mantelzorgondersteuning matig tot slecht. “Er is geen ondersteuning anders dan een vrijwilliger voor een ochtend per week. Mijn man heeft een beroerte gehad en kan niet meer praten en is rechtzijdig verlamd. Hij heeft zeer veel ondersteuning nodig. Aangezien ik een baan heb om het gezin te kunnen onderhouden en alle zorg bij mij terugkomt, raak ik aardig overbelast.” Iemand anders schrijft: “Mantelzorg voor psychiatrische patiënten is nog steeds erg onderbelicht. Door de bezuinigingen wordt dit alleen maar meer. Mensen worden korter opgenomen. Ook door de lange wachtlijsten raken mantelzorgers overbelast.”

Meer aandacht voor informele zorg
Driekwart van de deelnemers geeft aan dat hun gemeente meer aandacht zou moeten besteden aan informele zorg. “De gemeente zou meer moeten doen om mensen in de buurt met elkaar in contact te brengen. De wijkcentra liggen voor veel mensen te ver uit hun directe omgeving. Daarnaast zijn de werkende mensen maar beperkt in hun tijd. Stimuleer meer het vrijwilligerswerk bij mensen die nu ook thuis zitten overdag (bijvoorbeeld bijstand en fitte ouderen)”, beschrijft iemand in het rapport.

Gesprek met de gemeente
1600 deelnemers aan de raadpleging hadden het afgelopen jaar een gesprek met de gemeente over ondersteuning vanuit de Wmo. Veel mensen zijn niet tevreden over hoe dit gesprek is verlopen. 36% is ontevreden over de deskundigheid van degene die namens de gemeente het gesprek voert: “Het tweede gesprek ging beter. Er was toen iemand met verstand van zaken. De eerste keer was er iemand die nergens verstand van had en bijna alleen maar zei: u gaat uren inleveren.”

Veel mensen vinden ook dat de gemeente onrealistische verwachtingen heeft van wat het eigen netwerk kan bijdragen: “U moet het zelf betalen, vraag maar eens aan de buren of familie. Er wordt verondersteld dat iedereen alles zelf kan regelen en organiseren. Kun je dat niet, dan heb je pech.” De PCOB springt in op deze zorgen met het project Mij & Zorg. PCOB-directeur Els Hekstra licht toe: “Samen met afdelingen die dit willen, worden dialoogbijeenkomsten Mij & Zorg georganiseerd. Ouderen kunnen in kleine kring hun ervaringen uitwisselen en elkaar ideeën aan de hand doen. We gaan met elkaar in gesprek om te stimuleren dat de individuele oudere nadenkt over zijn of haar toekomst, maar ook om te benadrukken dat iemand daar niet alleen voor hoeft te staan. Door elkaar een spiegel voor te houden, tips te geven of samen plannen te maken kan zelf-redzaamheid veranderen in samen-redzaamheid.”

Hulp VOA in contact gemeenten
Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s) die vanuit de PCOB werkzaam zijn, kunnen een belangrijke rol spelen in de gesprekken met de gemeente. Zo vertelt één van hen: “Ik kwam als VOA in contact met een meneer die vanwege een spierziekte een aangepaste douche in zijn huis nodig had. De gemeente was langs geweest, maar had besloten dat hij moest verhuizen naar een woning die al aangepast was. Ik ben bij hem geweest en heb een bezwaarschrift naar de gemeente gestuurd. Met resultaat: de gemeente kwam terug op het besluit en inmiddels heeft deze meneer de benodigde verbouwingen in zijn woning gehad en zelfs nog meer ontvangen dan hij in de eerste instantie vroeg.”

Rapport
Het onderzoek ‘Zorg naar gemeenten’ is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen, waarin de PCOB samenwerkt met andere  cliëntenorganisaties. Op basis van de digitale raadpleging hebben de cliëntenorganisaties een factsheet opgesteld met aanbevelingen aan gemeenten. Deze factsheet is naar Wmo-wethouders en plaatselijke belangenbehartigers gestuurd. Het rapport – met voorin de factsheet – kunt u hieronder downloaden.

Download het Rapport Zorg naar Gemeenten – goed voor elkaar

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten