Eerste Kamermeerderheid keert zich tegen AOW-ontkoppeling

21 feb 2022 Landelijk

Een meerderheid van de Eerste Kamer is tegen het plan van het kabinet voor ontkoppeling van de AOW . Tijdens het debat van 15 februari over de regeringsverklaring diende de oppositie diverse moties tegen de ontkoppeling in, waaronder de motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over het laten meestijgen van de AOW met het minimumloon en de bijstand. Doordat de motie is medeondertekend door PVV, SP, PvdD, de fractie-Otten, OSF, 50PLUS, GroenLinks, SGP en PvdA, leunt deze op een meerderheid van 40 van de 75 Eerste Kamerzetels. De Eerste Kamer stemt 22 februari over de ingediende moties.

Veto tegen ontkoppeling
De motie-Van der Linden c.s. verzoekt de regering de AOW evenveel te laten meestijgen met het minimumloon en de bijstand. Met de moties tegen de ontkoppeling geeft de Eerste Kamer gehoor aan de oproep van de seniorenorganisaties KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM om zich uit te spreken tegen het plan om de AOW te ontkoppelen van de extra verhoging van het minimumloon in 2024/2025. KBO-PCOB-woordvoerder Gusta Willems: “Dit is ongelooflijk goed nieuws. Als de Eerste Kamer tegen is, kan het kabinet niet de wetgeving doorvoeren die het nodig heeft om de AOW te kunnen ontkoppelen.”

Kabinet geeft niet toe
In het debat verdedigde premier Rutte de ontkoppeling. Volgens de minister-president zou het miljarden kosten om de extra verhoging van het minimumloon door te koppelen naar het minimumloon, en ligt de AOW toch al boven het sociaal minimum. Willems: “Maar het kan toch niet de bedoeling zijn AOW’ers richting sociaal minimum te duwen?”  Net als in het Tweede Kamerdebat van vorige maand over de regeringsverklaring, beloofde Rutte dat het kabinet bij de voorjaarsbesluitvorming in maart/april gaat kijken wat het aan de ongunstige koopkrachtcijfers kan doen. De premier zei echter geen koopkrachtgaranties te kunnen geven.

CDA vraagt bijzondere aandacht voor AOW en pensioenen
Opmerkelijk is dat CDA-Eerste Kamerfractievoorzitter Niek Jan van Kesteren het kabinet heeft gevraagd de AOW en de pensioenen op bijzondere wijze te wegen. Eerder in het debat liet Van Kesteren al blijken dat hij het voorstel van het kabinet voor versoepeling van de regels voor de indexatie van pensioenen, niet ver genoeg vindt gaan. Vorige maand constateerden seniorenorganisaties waaronder KBO-PCOB al dat gepensioneerden niets kopen voor de manier waarop de versoepeling wordt ingevuld.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden