Eerste Kamer verandert niets aan nieuwe pensioenwet

24 mei 2023 Landelijk

Na twee dagen en ruim twintig uur vergaderen sorteert de Eerste Kamer voor op het aannemen van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Volgende week dinsdag volgt nog een derde termijn om daarna meteen te stemmen. Dat zal de laatste daad van de huidige Eerste Kamer zijn, want dezelfde dag worden de nieuwe senatoren gekozen op basis van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van maart jl..

De Seniorencoalitie van ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden hoopt dat de Eerste Kamerleden zich nog één keer willen inzetten om een structureel koopkrachtig pensioen beter mogelijk te maken. De seniorencoalitie vindt dat de Kamerleden zich te makkelijk bij de bekende antwoorden van de minister hebben neergelegd. Per slot van rekening is voor ruim drie miljoen gepensioneerden uitzicht op een koopkrachtig pensioen de grote belofte van het pensioenakkoord. De coalitie vindt dat ook na het aannemen van de WTP het denken over verbeteringen niet mag stoppen.

Belangrijkste aanpassing naar aanleiding van het debat is dat pensioenfondsen een jaar extra krijgen om over te gaan op het nieuwe pensioenstelsel. Hoewel dat in de media veel aandacht heeft getrokken, zal er voor de meeste deelnemers weinig veranderen, want de nieuwe pensioenwet gaat gewoon op 1 juli aanstaande in. De grootste pensioenfondsen met het gros van de deelnemers stevenen nog steeds af op een overgang per 1 januari 2026, dus een jaar eerder dan de huidige uiterste datum van 1 januari 2027.

Toch is KBO-PCOB wel tevreden over het oprekken van de overgangstermijn tot uiterlijk 1 januari 2028. Er zijn in Nederland circa 160 pensioenfondsen, waarvan een flinke meerderheid expertise van buitenaf moet inhuren om bijvoorbeeld  ict-systemen in te regelen en actuariële berekeningen te doen. Dat zou de markt vermoedelijk niet aankunnen. Daarnaast is het essentieel dat alle gegevens van alle deelnemers kloppen. Er moeten immers 19 miljoen pensioenen worden omgezet. Als daarvan 99 procent klopt, zijn er toch nog bijna 200.000 problemen.

Partijen als GroenLinks en CDA wilden zelfs een uitstel van respectievelijk twee en drie jaar. Minister Schouten wil pas over een verdere verlenging denken als in de praktijk blijkt dat ook 1 januari 2028 niet haalbaar is. De minister stelt op verzoek van het CDA een regeringscommissaris voor de pensioentransitie aan. Onduidelijk blijft wat die regeringscommissaris precies moet gaan doen. Hij krijgt in elk geval geen mandaat om in te grijpen als er iets fout gaat.

Als de invoering van de wet doorgaat, wordt de implementatie bij pensioenfondsen een uitdaging voor de Seniorencoalitie. Per pensioenfonds wordt immers bepaald hoe wordt ingevaren en hoe het nieuwe stelsel wordt ingericht. De coalitiepartners willen gebruik maken van het hoorrecht, terwijl fondsbestuurders en afgevaardigden in de verantwoordingsorganen de vinger aan de pols zullen houden.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden