Eenmalige energietoeslag. Wat moet u weten?

22 apr 2022 Landelijk

Veel mensen komen in de knel door de hoge energieprijzen. Daarom heeft dit kabinet besloten in 2022 een eenmalige energietoeslag te geven aan ongeveer 800.000 huishoudens met een laag inkomen.

De hoogte van de energietoeslag is verschillend per gemeente maar zal in de meeste gevallen tussen de € 200,- en € 800,- liggen. Wat een laag inkomen is, bepaalt elke gemeente zelf. In sommige gemeenten is dat een netto maandelijks inkomen dat niet hoger mag zijn dan 130% van de bijstandsnorm. Maar er zijn ook gemeenten die een grens hanteren van 125%, 120% of 110% van de bijstandsnorm. Het gaat daarbij om het inkomen van de aanvrager en zijn/haar eventuele partner. Huur- en zorgtoeslagen worden niet meegerekend in het inkomen.

Meer weten? Lees de energietoeslagpaper

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet