Duidelijkheid over wijkverpleging is essentieel

1 apr 2020 Landelijk

Alles wordt uit de kast gehaald om de Coronacrisis aan te pakken, en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. KBO-PCOB heeft samen met Patiëntenfederatie Nederland, MantelzorgNL, Ieder(in) en Alzheimer Nederland grote waardering voor de enorme inzet van professionals, beleidsmakers en politiek. Tegelijkertijd hebben wij zorgen over de mensen die thuis wijkverpleging ontvangen. Zij dreigen nu ten tijde van de Coronacrisis minder zorg te krijgen. Ook voor hen moet alles op alles gezet worden om hen de benodigde zorg en duidelijkheid te geven. Voor het wekelijkse debat over de ontwikkelingen rond het coronavirus van vanmidag, heeft KBO-PCOB samen met de genoemde partijen een brief geschreven.

Zorgvuldig en in overleg met cliënt

In Nederland ontvangen zo’n 300.000 mensen per maand wijkverpleging. Zij zitten nu in grote onzekerheid, vanwege maatregelen die genomen worden. We hebben begrip voor maatregelen die partijen moeten nemen om de zorg te kunnen leveren die nu acuut is en dat er vaker digitale zorg wordt ingezet. Maar niet alle situaties is dat een goede oplossing, zoals in het geval van persoonlijke verzorging waar fysieke aanwezigheid noodzakelijk is. Ook wordt er steeds meer een beroep gedaan op de mantelzorger die al veel taken overneemt. We krijgen signalen dat er eenzijdig, zonder goed overleg met de cliënt en betrokken mantelzorgers, besloten wordt om zorg te verminderen. Dat zorgt voor onrust bij cliënten en mantelzorgers. We vragen daarom aandacht voor de belastbaarheid van de mantelzorger en een goede informatievoorziening met de cliënt over de vermindering van zorg.

Voorzie professionals, mantelzorgers en vrijwilligers van beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn nog steeds onvoldoende beschikbaar in de zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen. Personeel in de wijkverpleging moet nu vaak werken zonder goede beschermingsmiddelen en dat brengt risico’s met zich mee voor cliënt en professional. Het is absoluut noodzakelijk dat wijkverpleegkundigen en verzorgenden kunnen beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen. Hetzelfde geldt ook voor mantelzorgers. Vooral als zij de (geïndiceerde) zorgtaken van de
wijkverpleging over moeten nemen. Net als vrijwilligers. Door het hebben van beschermingsmiddelen kunnen als deze groepen samen nog beter de zorg en ondersteuning bieden voor mensen thuis.

Geef cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers begrijpelijke en juiste informatie

Coronarichtlijnen en -beleid zijn ingewikkeld, niet altijd eenduidig en veranderen voortdurend. Het is belangrijk dat cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers begrijpen waar ze aan toe zijn. Hiervoor is duidelijke en begrijpelijke informatie nodig. In het bijzonder ook voor mensen met lage taal- en/of gezondheidsvaardigheden.

De complete brief leest u hier.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden