Doelstelling

17 dec 2020 Doelstelling

De PCOB is van en voor senioren(50+)die vanuit het protestants christelijke gedachtegoed opkomen voor de positie van de ouderen in de maatschappij.

De identiteit bestaat uit drie kernwoorden:

omzien naar elkaar

rechtvaardige verhoudingen en

rentmeesterschap.

Onze  afdeling bestaat uit 104 leden.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden