Doelstelling

17 dec 2020 Uithuizen

De PCOB is van en voor senioren(50+)die vanuit het protestants christelijke gedachtegoed opkomen voor de positie van de ouderen in de maatschappij.

De identiteit bestaat uit drie kernwoorden:

omzien naar elkaar

rechtvaardige verhoudingen en

rentmeesterschap.

Onze  afdeling bestaat uit 104 leden.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet