Doe mee aan de grootschalige enquête over de toekomst van Nederland

15 apr 2020 Landelijk

Het initiatief Namens Nederland is vandaag van start gegaan; een grootschalige enquête (namensnederland.nl) onder inwoners van Nederland over de toekomst van Nederland. Namens Nederland geeft iedereen de mogelijkheid om mee te denken over wat er op dit moment en straks ná de crisis moet gebeuren in ons land. Het doel is te komen tot een gemeenschappelijke toekomstvisie en aanpak voor Nederland, die tijdens en ná de corona crisis breed zal worden gepubliceerd. KBO-PCOB is mede-initiatiefnemer.

Juist in deze tijd heerst er veel onzekerheid en onduidelijk over hoe het morgen met ons zal gaan en wat we moeten doen tijdens en na deze crisis. Hoe kunnen we ondanks de restricties gemeenschappelijk perspectief met elkaar blijven vinden, zodat we sterker uit deze crisis kunnen komen? De antwoorden op vragen die Namens Nederland stelt – ‘Hoe nu, morgen én overmorgen verder?’ – zijn daarom crucialer dan ooit. “De corona crisis heeft impact op ons allemaal. Op onze gezondheid, onze economie, onze maatschappij, ons persoonlijke leven en onze emoties”, zegt Feike Sijbesma, door het kabinet benoemd tot speciaal gezant in de strijd tegen corona. “De crisis roept bovendien vragen op over de inrichting van onze samenleving. Hoe gaat het nu met ons land? En straks, als deze corona crisis voorbij is? Gaan we dan over tot de orde van de dag of nemen we leerpunten mee? Hoe houden we positieve ontwikkelingen en initiatieven vast en wat gaan we anders doen? De antwoorden van alle inwoners van Nederland op deze vragen zullen bijdragen aan een gezamenlijk perspectief op onze toekomst.”

Gezamenlijk initiatief

Namens Nederland is een onafhankelijk, belangeloos en breed gedragen initiatief en kent een grote groep initiatiefnemers, waaronder bedrijven, maatschappelijke organisaties, koepelorganisaties, mediapartijen, vakbonden en verenigingen. In 2014 is Namens Nederland voor de eerste keer gelanceerd. Meer dan 100.000 inwoners van Nederland hebben destijds de enquête ingevuld. De komende tijd wordt aandacht gevraagd voor Namens Nederland via o.a. TV, kranten, radio en social media. Doel van de campagne is zoveel mogelijk respondenten en een zo groot mogelijk draagvlak voor de uitkomsten van het onderzoek.

De enquête Namens Nederland is vanaf woensdag 15 april in te vullen op http://namensnederland.nl .

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden