Dialooggesprek Mij & Zorg als input voor lokale belangenbehartiging

Signalen die leden geven tijdens ledenbijeenkomsten worden gebruikt in de belangenbehartiging op lokaal niveau. Zo gaat dat althans bij PCOB-afdeling Nunspeet. ‘Mensen uiten hun zorgen over de toekomst en wij brengen die onder de aandacht van de lokale politiek en de plaatselijke woon-, zorg- en welzijnsorganisaties.’

Dat de maatschappij verandert, ziet iedereen. Maar voor een grote groep ouderen is het beangstigend, zegt Andrea Froma (63), voorzitter van PCOB-afdeling Nunspeet. ‘Zij zijn vooral bang dat er straks niemand is om hen te helpen.’ Andrea Froma begrijpt die angst. ‘Ik neem het ook mee als input in onze gesprekken met politici en zorgaanbieders.’ Met ‘onze’ doelt de voorzitter op de SBON (Samenwerkende Bond voor Ouderen in Nunspeet), waarbinnen de PCOB samen met KBO en ANBO de belangenbehartiging doet.

Eyeopener
Eén van de bijeenkomsten waarop Andrea Froma afgelopen jaar haar input kreeg, was tijdens een dialooggesprek in het kader van Mij & Zorg. Zo’n vijftig leden, meest tussen de 75 en 80 jaar, gingen er in drie groepen het gesprek met elkaar aan. Over de zorg die ze nodig hebben, over wat ze verwachten van de toekomst en over wat ze zelf doen voor anderen.
Vooral dat laatste bleek verrassend. ‘Het was voor mij echt een eyeopener dat het merendeel van onze leden zelf nog vrijwilligerswerk doet’, zegt Andrea Froma. ‘Tegelijk lag daar voor velen ook die angst. Er wordt bezuinigd op de zorg, ouderen moeten langer thuis blijven wonen en hun kinderen moeten langer doorwerken. Ze vragen zich af wie hén helpt als het nodig is.’ Andrea Froma denkt zelf dat daar nog te weinig oog voor is. Daarom blijft ze het continu aankaarten in gesprekken met de wethouder en de politieke partijen. ‘We moeten samen nadenken over wat we lokaal kunnen doen.’

Middenin de maatschappij
Wat ze ook uit de dialoog meenam, is de groeiende rol van internet. ‘Een punt van grote zorg’, zegt ze. ‘Als men iets wil aanvragen – een scootmobiel of een traplift – dan moet dat altijd via internet en lang niet iedereen heeft dat.’ Nadat het afdelingsbestuur dit bij de gemeente onder de aandacht bracht, kwam de toezegging dat mensen hulp krijgen als ze naar het stadhuis gaan en dat ook de ouderenadviseurs kunnen ondersteunen. Zo boekte de PCOB-afdeling een succes voor alle senioren in de gemeente.
Los van wat ze zo van de leden meekrijgt, helpt het ook dat ze nog werkt, zegt Andrea Froma. ‘Ik sta middenin de maatschappij, ik hoor en zie wat er allemaal verandert en wat dat voor mensen betekent.’ Ze neemt het allemaal mee in de belangenbehartiging.

Mij & Zorg
De veranderingen in de zorg zijn een feit. Of we deze nieuwe wetten en bezuinigingen nu leuk vinden of niet, het geeft wel ruimte om zelf de regie te houden en oplossingen voor uw leven te vinden die bij u passen. Het is van belang daarover na te denken, want uw situatie kan morgen zomaar anders zijn dan nu. Met Mij & Zorg van de PCOB helpen senioren elkaar. Bij lokale dialoogbijeenkomsten Mij & Zorg gaan senioren in gesprek over elkaars vragen, twijfels en behoeften en mogelijke oplossingen.

Tekst: Anita Harte
Dit artikel verscheen in de PCOB-editie van het ledenmagazine van KBO-PCOB.

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten