De Vrijwillige Ouderen Adviseur

8 feb 2021 Kampen

De Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) is er ook voor u!
Met veel ouderen gaat het goed, maar er zijn ook ouderen die zich minder goed kunnen redden. Vaak is de oorzaak afnemende gezondheid of mobiliteit, slechte levensomstandigheden, een afnemend sociaal netwerk of een ingrijpende gebeurtenis (bijvoorbeeld overlijden van de partner).

Ouderenadviseur
Ouderen kunnen voor hulp en ondersteuning op alle terreinen van welzijn, wonen en zorg terecht bij de Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA). Zij bieden de ouderen ondersteuning. De VOA streeft samen met de oudere naar het vasthouden van wat er is, dit waar mogelijk versterken, en helpt de oudere te zoeken naar alle mogelijkheden om te leven, op de manier die de oudere zelf het liefst is.

De VOA’s kunnen door de laagdrempeligheid van hun inzet en door hun onafhankelijkheid van overheden een belangrijke rol spelen bij het signaleren, ondersteunen en begeleiden van de ouderen die een beroep op hen doen. Zij informeren u graag over activiteiten bij u in de buurt of over vervoer, financiën, thuishulp, langer thuis wonen  etc.

In Kampen zijn 7 VOA’s en een VOA coördinator van de Stichting Welzijn in Kampen actief. U kunt een beroep op één van deze VOA’s doen door te bellen met de coördinator. De VOA is er voor u en iedere oudere (50+) in Kampen en de ondersteuning is gratis.

Uiteraard zijn wij  bereid om u meer informatie te verstrekken. Jacqueline Dijkslag(coördinator VOA’s) is hiervoor te benaderen.
Tel.nr. 038-4691500, e-mail: info@welzijnkampen.nl of het contactformulier op onze website www.welzijnkampen.nl

 

< terug naar “Een helpende hand”

< terug naar “Menu Afdeling Kampen”

 

–                                          Info van de landelijke PCOB vindt u hieronder                                          –

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden