de voorzitter

23 mei 2022 Wierden-Enter

Van de voorzitter

Terwijl ik dit stukje schrijf, is het de langste dag, dus de zomer is begonnen.

Deze nieuwsbrief is vanwege de vakantie voor twee maanden, wat wil zeggen dat u de eerstvolgende nieuwsbrief in de laatste week van augustus kan verwachten.

Ondertussen hebben we Hemelvaart en ook Pinksterfeest achter de rug.
Vreemd eigenlijk, dat we dat nooit met een ledenmiddag kunnen vieren zoals Kerst en Pasen.
Om dat te compenseren wil ik straks met een mooi gedicht afsluiten.

Zoals u elders in deze nieuwsbrief op de agenda kunt zien, is er af en toe nog een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.

De zomertrips of een tochtje op de fiets.

De fietstocht is op een donderdag gepland, zodat het mogelijk is om aan beide uitstapjes deel te nemen.
De laatste fietstrip is ook een verslagje van gemaakt, dus ga er even lekker voor zitten om alles te lezen en geniet er maar lekker van.

Het wandelen in PCOB groepsverband gaan we niet meer doen, vanwege te weinig animo.

Het wandelen wordt natuurlijk op verschillende manieren ingevuld en kan moeilijker te combineren zijn.
Dat is geen probleem hoor, we hebben het geprobeerd.
Zelf vind ik ook dat het snel te warm kan zijn om te wandelen.
In de zomermaanden fiets ik liever dan wandelen en ik denk dat velen diezelfde mening hebben.

We hopen dat we elkaar zonder narigheid elkaar weer in september zullen ontmoeten.

Ook is het te hopen dat we allen een fijne tijd hebben, ook al is het soms stil in de straat of buurt en zijn familie leden met vakantie.

Een kaartje, een telefoongesprekje óf even samen een kopje koffie/thee drinken, het kan de dag een vrolijk tintje geven.
We denken aan u, die door ziekte, ongeval of andere omstandigheden thuis moet blijven en niet weg kunt gaan.
Of zelfs wanneer u  juist niet thuis bent, maar vanwege revalidatie o.i.d. elders verblijft. Heel veel sterkte gewenst.

Wij (Gerrit en ik met vrienden) hebben het plan in deze zomerperiode hulpgoederen te brengen naar Oost Europa.
In deze spannende tijd is het bezoek naar Oekraïne natuurlijk niet te doen, maar we kunnen goederen achterlaten in Hongarije,
die dan daarvandaan opgehaald kunnen worden door mensen uit Oekraïne.
Het is jammer dat we ze niet persoonlijk kunnen ontmoeten, want je zou ze zo graag even willen bemoedigen.
Blijft u ook bidden voor deze mensen in nood?

We kunnen er ons eigenlijk geen voorstelling van maken, en daar zijn we dankbaar voor.

Ook wil ik via dit stukje graag aandacht besteden aan de feestelijkheden van

Ans en Henk Lammers, die samen een dubbel jubileum te vieren hadden.

Naast hun Huwelijksjubileum, is daar ook het werk in kerk en OntmoetingsCentrum  wat door hen samen met geweldig enthousiasme en inzet gedaan  wordt.
Op hun receptie zijn ze natuurlijk wel officieel gefeliciteerd  door ons, maar misschien is het  u ontgaan, dan bent u nu weer ‘bijgepraat’.
We wensen Henk en Ans samen nog veel gezondheid en plezier toe in hun verdere leven, privé en werk en Gods Zegen!

Namens het bestuur wens ik u (oók door middel van onderstaand gedicht)

een hele goede zomer toe, met ’n hartelijke groet, Jenny Plaggenmarsch.

Plant je boom bij levend water
waar de Geest inspireert.
Onze prachtige vruchten laat dragen
en HIJ ons steeds meer leert.
In  Liefde te wandelen,
een vriendelijk woord te geven,
met geduld te handelen,
in blijdschap te leven,
de vrede te bewaren,
Zijn goedheid te ervaren.
Samen met velen, zo mogen we groeien
in genade en geloof.
Steeds mooier bloeien
in het water van de Geest.

Leo Heuvelman

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet