DE TOEKOMST VAN DE KBO-PCOB

9 dec 2022 Alkmaar-Heiloo

De meesten van u zullen inmiddels weten dat vier provinciale
KBO-bonden voornemens zijn per 1 januari 2023 de Unie
KBO te verlaten. Dit betekent natuurlijk iets voor de
blijvende provinciale KBO-bonden en ook voor de PCOB.
De besturen en de ledenraden van de PCOB en de
(verkleinde) Unie KBO hebben te kennen gegeven dat zij
graag in willen komen tot een echte fusie en daarmee
tot n vereniging -PC onder het motto “Samen kom
je verder”.
Op dit moment zijn er nogal wat verschillen tussen de beide
verenigingen en die verschillen moeten worden weggewerkt
als we tot n vereniging willen komen. Afgevaardigden van
de ledenraden van beide verenigingen zijn daar al heel
praktisch mee aan de slag gegaan. We willen een aantal
punten opnoemen waarover eensgezindheid bestaat onder de
afgevaardigden. Natuurlijk moeten al die punten nog nader
worden uitgewerkt; vervolgens moet er door de ledenraden
mee worden ingestemd.
Uitgangspunten voor een gezamenlijke vereniging
Als nu een KBO- en een PCOB-afdeling naast elkaar bestaan
wordt gekeken of fusie mogelijk is. Als dit niet op korte
termijn mogelijk is, gaan de afdelingen met elkaar
overleggen over het samen organiseren van activiteiten, het
uitnodigen van elkaars leden voor eigen activiteiten en dat
soort dingen. Fusie van afdelingen wordt niet afgedwongen.
e bestuurlijke laag bij de provinciale -bonden gaat
verdwijnen. aarvoor in de plaats komt een regionale laag –
zonder juridische vorm – die de co rdinatie over een bepaald
gebied heeft. n die regionale laag zijn afdelingsbesturen,
regio-c ordinatoren en beroepskrachten vertegenwoordigd.
Deze regionale laag zorgt voor meer samenwerking en
afstemming in de regio, zodat ieders tijd en expertise zo goed
mogelijk wordt besteed.
Er is behoefte aan een sterk landelijk bureau voor
belangenbehartiging en ondersteuning van afdelingen op
velerlei gebied. Tegelijk houden de afdelingen een grote
mate van vrijheid en autonomie.
er komt n ledenadministratie.
er komt n contributies systeem.
er komt n gezamenlijke ledenraad.
er komt n landelijk bestuur dan wel een raad van toezicht.
Uitwerking
We kunnen ons voorstellen dat deze uitgangspunten vragen
bij u oproepen. e vraag “ja, maar hoe dan?” moet inderdaad
nog worden beantwoord. Deze praktische uitwerking zal in
de komende maanden gaan gebeuren. Natuurlijk moeten de
ledenraden en de besturen uiteindelijk de keuzes maken.
We zullen u in de komende periode regelmatig informeren
over de stand van zaken.

NOVEMBER 2022
Het landelijk bestuur van de PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden