DE TIJD VLIEGT…..

10 okt 2023 Zoetermeer

Wat gaat de tijd toch snel! Zo puffen we van de warmte, en zo komen de najaarsbuien weer in grote hoeveelheden naar beneden.

Zo denk je nog dat je een heel leven voor je hebt, en plotseling realiseer je dat je al jaren met pensioen bent. Ik heb ooit eens met Sinterklaas pakjesavond een grote eigengemaakt houten klok aan iemand als surprise  gegeven met de tekst: “Wie zijn tijd in orde slijt, heeft vreugde van zijn eigen vlijt”. Nu ik ouder ben geworden en terug kijk op mijn eigen leven, vraag ik mij zelf af of ik wel mijn tijd in “orde” heb gesleten.

Als ouderen hebben we (helaas) niet meer zoveel tijd beschikbaar en zullen we deze tijd goed moeten gebruiken. Soms lijkt de tijd naar mijn beleving sneller te gaan dan vroeger.

Ik ga mij meer en meer realiseren dat tijd heel kostbaar begint te worden  en deze tijd dan ook goed moet benutten. “In orde slijten”. Toch maar even in de bijbel gaan kijken wat het Woord van God over dit onderwerp zegt. Ook dat mooie boek schrijft over het gebruik van de tijd. Ik dan kom terecht bij het boek Prediker. Een boek waarvan het meeste geschreven is door Koning Salomo. Ook hij was al bejaard toen hij over deze zaken nadacht.

Ik citeer uit Prediker hoofdstuk 3:1 : “Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel”.

Daarna begint Prediker met een hele reeks zinnen, die beginnen met: “er is een tijd voor dit….. en een tijd voor dat…….U moet het zelf maar even lezen.

Prediker eindigt helemaal op het eind van dat hoofdstuk met (vers 22):

 Daarom, zo heb ik vastgesteld, is het maar het beste voor de mens dat hij vreugde put uit alles wat hij onderneemt. Dat is wat hem is toebedeeld, want wie zal hem van iets laten genieten na zijn dood?

God wil dat wij gedurende de tijd dat wij hier op aarde leven, genieten. Niet alleen tijdens ons werkzame leven, maar ook als we gepensioneerd zijn. Hoe dan,  zult u vragen? Door te genieten van je pensioen. Door nog van betekenis te kunnen zijn voor je medemens. Ons werkzame leven houdt niet op als we met pensioen zijn gegaan. Dat gaat gewoon door, alleen op een andere manier.

We hoeven niet meer al onze energie te steken in onze professionele loopbaan We kunnen meer tijd steken in onze relatie met onze familie, vrienden en kennissen.

Wij mogen genieten van de natuur, wij mogen genieten van de kleine dingen in het leven. Ik kan intens genieten, als ik iemand heb kunnen helpen. Ik houd van mensen en bij sommige mensen ben ik zeer betrokken. Laten we, zoals Prediker zegt: “vreugde putten uit alles wat we ondernemen”. Ook nu we met pensioen zijn.

Vandaag de dag gebeurt er heel veel in de wereld, in ons land, en misschien ook wel bij sommigen van ons in ons privéleven. Dat zou onze vreugde in ons leven weg kunnen nemen. Ik roep u op om, ondanks alles wat u heeft meegemaakt of nog meemaakt , te proberen te genieten van de kleine dingen rondom u. Jezus zegt in zijn woord: “wees in geen ding bezorgd”……Eigenlijk zegt Hij: “mensen  geniet nog van al de dagen die mijn Vader je gegeven heeft,  de tijd gaat zo snel. Neem het ervan. Ik heb het je allemaal gegeven”.

Ik wens u allen een heel mooie genotvolle tijd toe.

Hartelijke groet,

Hans Alles

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden