De stemweek voor een nieuwe ledenraad voor de PCOB is van 6 t/m 13 april.

5 apr 2021 Balk e.o.

De stemweek voor een nieuwe ledenraad voor de PCOB is van 6 t/m 13 april.
Het aantal PCOB-leden per provincie bepaalt het aantal zetels in de Ledenraad. Fryslân heeft recht op twee zetels en er hebben zich maar twee kandidaten gemeld. Beide heren zijn dus automatisch verkozen.

Dit betekent dat er geen verkiezingen zijn. U hoeft uw stem niet uit te brengen. De ledenraadsleden voor Fryslân zijn in alfabetische volgorde:

  1. Ynze de Boer, Balk

Ik stel me graag kandidaat voor de ledenraad omdat ik daarin iets kan betekenen voor de senioren in Nederland, en in het bijzonder voor de leden van de PCOB en de Unie KBO.

In maart 2019 ben ik gestopt met een actieve loopbaan van 20 jaar in de politiek. Ik heb voldoende energie om mij in de onder­wer­pen, die in de ledenraad aan de orde komen, te verdiepen en daar een mening over te vormen. Met mijn ervaring in bestuurlijk werk; het kader­stellen en controleren, ben ik goed in staat de leden in de vereniging te vertegen­woordigen.

Ik ben mij ervan bewust dat kennisnemen van dossiers en onderwerpen alleen niet voldoende is voor een gedragen advies, daarvoor is het contact met de afdelings­besturen en ledenraden minsten zo belangrijk. Daar zet ik mij graag voor in.

 

 

  1. Henk Halma, Ljouwert

Dankzij de samenwerking tussen het verenigingsbureau van KBO-PCOB en de plaatselijke afdelingen gebeurt er van alles om er voor de leden te zijn en om voor hun belangen op te komen. Bij het oplossen van maatschappelijke problemen bied ik mijn ondersteu­ning aan. Ik wil hier mijn steen(tje) aan bijdragen door mij kandi­daat te stellen voor de PCOB Ledenraad.

Ik ben kerkelijk actief in de Protestantse gemeente Leeuwarden (PKN). Ook ben ik actief in verschillende functies op maat­schappelijk gebied, zoals bestuurslid van het Aanloophuis van de kerken in Leeuwarden. In mijn woonom­geving ben ik actief in de wijkvereniging, commissie Leefomgeving. Van 2008–2017 was ik namens Noord lid van de verenigingsraad van de NCRV.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden