de Reiscommissie

23 mei 2022 Wierden-Enter

Herinnering zomertripjes…

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is vermeld, concentreren we ons nu op de middagtochtjes in de maanden juni, juli en augustus.

We doen dit deze maanden op de derde dinsdag van de maand.

We verzamelen om 2 uur op het kerkplein van de Dorpskerk.

Vervolgens maken we een rondrit door de regio en drinken we koffie met wat lekkers erbij in een restaurant.

Een mooie gelegenheid om even bij te praten.

Om ongeveer half 5 zijn we terug bij de Dorpskerk.

Gebruikt u een rollator? Die kan mee.
De meeste rollators kunnen worden opgevouwen tot een klein pakketje en passen zo bij de chauffeur in de auto of in de kofferbak.

De kosten bedragen € 15,00 all-in. U kunt zich opgeven t/m de maandag voor het vertrek, bij de leden van de reiscommissie.

Verder zijn we op zoek naar chauffeurs die een of meerdere keren willen helpen om zo’n rit te verzorgen.

Deze chauffeurs zijn onze gast en krijgen daarnaast een vergoeding voor de benzine/ diesel van € 12,50.
Ook de chauffeurs kunnen zich aanmelden bij de leden van de reiscommissie:

O ja: de reiscommissie, wie zijn dat:

 Jan Bosch                      pcob.wierden@gmail.com

Henk van der Kolk      06 22749027

Albert Lohuis                 06 46476589

Dick Hoksbergen          06 11247953

Met hartelijkelijke groet namens de reiscommissie.

Dick Hoksbergen

 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet