De Regio(vergadering) – wat houdt dit eigenlijk in?

2 apr 2023 Wezep

Tijdens de laatste ledenbijeenkomst bracht onze voorzitter de Regiovergadering ter sprake, die gehouden zal worden op 3 april waarbij onze afdeling als gastheer/-vrouw zal optreden. Gelukkig zijn de nodige vrijwilligers gevonden, zodat Wezep de regio goed kan ontvangen.

Wat houdt dat eigenlijk in? De Regio?
De PCOB is een landelijke organisatie, gevestigd in Nieuwegein, maar het zwaartepunt van alle activiteiten ligt bij de plaatselijke afdelingen. Een aantal afdelingen die bij elkaar in de buurt liggen, vormen een Regio. Voor ons is dat Noord-Veluwe, bestaande uit de afdelingen Hattem, Wezep e.o., Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Heerde, Epe (met Emst en Oene) en Vaassen.
Twee keer per jaar komen afgevaardigden van die afdelingen bij elkaar om samen zaken te bespreken die allen aangaan. Tijdens zo’n regiovergadering worden zij ondersteund door de regiocoördinator, de consulent Gelderland en een vertegenwoordiger van de landelijke ledenraad.

Agendapunten zijn onder andere financiën, activiteiten, verhouding afdeling-landelijk, besturen vormen, en altijd: Ledenwerving!
Het ledenaantal daalt bij alle afdelingen en wanneer er geen bestuursleden meer gevonden worden, wordt soms een afdeling opgeheven. Dit is eind vorig jaar gebeurd met de (grote) afdeling Apeldoorn. Vandaar ook de ledenwerfactie met de rugzak.

De regiovergadering wordt bij toerbeurt georganiseerd door een van de afdelingen en in april is het de beurt aan onze afdeling “Wezep & Omstreken”, waarbij onze voorzitter optreedt als dagvoorzitter. We wensen hem succes met het leiden van deze vergadering en een goede ontmoeting met de collega-voorzitters.

Dien Kaldeway

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden