DE KBO/PCOB INSPIRATIEBIJEENKOMST 7 APRIL IN DE KOEPEL HEILOO

25 mrt 2022 Alkmaar-Heiloo

In de vorige Bijklanken werd al melding gemaakt van de
Inspiratiebijenkomst op 7 april aanstaande. Het programma is
heel interessant. Drie bekende sprekers zullen hun verhaal
doen. Het zijn presentator Jaap Jongbloed, presentator en
auteur Leo Feijen en prof, dr. Douwe Draaisma, expert op het
gebied van de werking van het geheugen. Hij schreef o.a. het
boek “De heimweefabriek”.
Eén en ander speelt zich af in de Cultuurkoepel,
Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo
Het programma:
9.30 uur inloop. Dagvoorzitter Kiki Heessels
10.00 – 10.30 uur: Eerste spreker – Jaap Jongbloed
10.30 – 10.45 uur: Pauze
10.45 – 11.15 uur: Tweede spreker – Leo Feijen
11.15 – 11.30 uur: Pauze
11.30 – 12.00 uur: Derde spreker – Douwe Draaisma
12.00 – 13.30 uur: Lunch
13.30 – 14.30 uur: Workshops (voor de geïnteresseerden)
14.30 – 14.45 uur: Pauze
14.45 – 15.45 uur: Workshops (voor de geïnteresseerden)
De toegang is gratis, inclusief koffie, thee en lunch.
Aanmelden is verplicht. U kunt zich aanmelden via de website,
www.kbo-pcob.nl/tour, of telefonisch via 030 -340 0655
(bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10.00 – 13.00
uur). Het bestuur beveelt deze bijeenkomst van harte aan.

Simon Binnendijk

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden