De belastingdienst laat van zich horen……

8 feb 2021 Kampen

Ja, daar hoef je nooit over in te zitten of je zorgen om te maken!!!

Elk jaar opnieuw meldt de belastingdienst zich met het verzoek om te laten weten hoe u er financieel bij staat: AOW en pensioen, een eigen huis, geld op de bank. En dat gaat in de komende tijd ook weer gebeuren, maar wel op een wat andere manier dan we tot nu toe gewend zijn.
Denk maar aan de brief met “Adieu, blauwe enveloppe”.

Maar ondertussen gaat de tijd verder en is het voor je het weet weer aangiftetijd.
De één haalt de schouders op, de ander ziet er verschrikkelijk tegenop. Het is niet alleen een kwestie van hoe je er tegen aankijkt, maar ook hoe je het regelt.

In Overijssel zijn meer dan 230 vrijwilligers van de ouderenbonden actief om leden te helpen bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting en het aanvragen van huur- en zorgtoeslag. Het belastingproject van de gezamenlijke ouderenbonden is al jarenlang een succesnummer. In 2014 zijn meer dan 12.000 aangiften inkomstenbelasting ingevuld en meer dan 700 aanvragen zorg- en huurtoeslag aangevraagd, gewijzigd of stopgezet. Niet alleen de aantallen zijn geweldig, maar meer nog het feit, dat er niet teveel belasting wordt betaald, geld blijft liggen bij de toeslagen of moet worden terug betaald.

Met de laatste informatie over de ontwikkelingen en veranderingen in de wet en regelgeving kunnen de HUBA’s (HUlp Bij Aangiftes) op pad gaan om de gegevens te vergelijken met de gegevens die al bekend zijn bij de belastingdienst.

Elke HUBA van de ouderenbond heeft, naast een legitimatiepasje van de belastingservice, een persoonlijke code waarmee hij of zij in combinatie met de machtigingscode van de klant de elektronische aangifte kan ondertekenen en versturen. Het enige dat de klant moet doen is:

de brief met machtigingscode bewaren.

Deze code wordt aan het begin van het jaar verstuurd in een witte enveloppe!

Sommige mensen hebben of krijgen van de belastingdienst een brief dat er geen aangifte hoeft te worden gedaan. De belastingdienst stuurt dit bericht, omdat zij weet welke inkomsten zijn ontvangen en hoeveel belasting al is betaald. Wat de belastingdienst niet weet, is of er ook onkosten zijn gemaakt die als specifieke zorgkosten kunnen worden afgetrokken. En dat is in veel gevallen toch meer dan menigeen denkt.

Hebt u specifieke zorgkosten dan betekent dat vermindering van belasting. Vaak krijgt men dan geld terug.

Het advies van de ouderenbonden is om toch een aangifte te laten verzorgen en dan te bekijken of het zinvol is om de aangifte in te sturen.

Krijgt u van de belastingdienst een brief met vragen over de aangifte dan is de HUBA bereid om u te helpen met het antwoord.

Wanneer u gebruik wilt maken van de belastingservice moet u lid zijn of worden van een van de ouderenbonden. Voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting, het verzorgen van huur- en zorgtoeslag wordt per adres een onkostenvergoeding van max. € 12,50 gevraagd voor reis-, papier- en kopieerkosten. Na het verzenden van de aangifte ontvangt u een kopie van de aangifte.

Als klant bent en blijft u echter altijd verantwoordelijk voor de aangifte.

 

Aanmelden

Wanneer u voor het eerst gebruik wilt maken van de belastingservice kan contact worden opgenomen met één van de drie genoemde personen op Wie zijn wij onder het kopje: Hulp bij administratieve werkzaamheden.

 

<< Vorige pagina

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden