De belangrijkste punten uit de brief van het landelijk bestuur, september 2023

1 nov 2023 Alkmaar-Heiloo

PCOB en ANBO op weg naar de nieuwe vereniging

Omdat de PCOB en de Unie KBO ieder een eigen weg inslaan, houdt KBO-PCOB per 31 december 2023 op te bestaan. De diverse KBO bonden blijven provinciaal en lokaal actief. Er is bij de KBO echter geen behoefte aan een landelijke koepel of een landelijk verenigingsbureau. De Unie KBO is sinds 7 september 2023 dan ook ontbonden. Volgens de huidige planning wordt op de ledenraads-vergadering van 16 november een besluit genomen over de vraag of de zogenoemde juridische fusie met de ANBO per 1 januari 2024 door kan gaan of niet. Op dezelfde dag neemt ook de ledenraad van de ANBO een besluit.
Ook na de fusiedatum is er natuurlijk nog veel te doen. Bijvoorbeeld het vinden van een goede naam voor de nieuwe vereniging. Dat gaan we zorgvuldig – en samen met u allemaal – doen in 2024.

Afdelingen
De ANBO heeft in het verleden haar afdelingen verloren. Dat wordt door de huidige bestuurders enorm betreurd. Ook hebben veel leden van de ANBO aangegeven dat zij erg graag weer aan willen sluiten bij lokale activiteiten. De nieuwe vereniging zal dus blijven investeren in de afdelingen. Sterker nog, de afdelingen zijn een belangrijk fundament van de nieuwe vereniging.

Wanneer we in 2024 ANBO en PCOB zijn in plaats van KBO-PCOB, kunt u als afdeling de activiteiten met uw leden voortzetten zoals u dat nu gewend bent. Het is natuurlijk mogelijk dat lokale ANBO-leden een keer willen aansluiten bij een activiteit. We gaan ervan uit dat u deze mensen dan van harte welkom heet. U hoeft echter de aard en inhoud van uw bijeenkomsten daar niet op aan te passen.
Mocht u op dit moment prettig samenwerken met een lokale KBO-afdeling of met andere senioren- of maatschappelijke organisaties in uw werkgebied, dan kunt u daar ook gerust mee doorgaan. Het is alleen niet mogelijk om die samenwerking te formaliseren.

Magazine
In 2023 werken de magazines van KBO-PCOB en ANBO al samen. Zo is het interview met een bekende Nederlander bij beide magazines al min of meer hetzelfde. Vanaf het nieuwe jaar zijn de eerste edities alleen van de PCOB. We hopen dan na de zomer van 2024 een gezamenlijk blad met de ANBO te kunnen uitbrengen.

Verhuizing
Sinds de zomer van 2019 zit het verenigingsbureau van KBO-PCOB aan de Ringwade in Nieuwegein. Het huurcontract voor dat pand loopt tot eind 2023. De ANBO heeft op dit moment een ruim kantoorpand in Woerden (Vijzelmolenlaan 20-22) en heeft aangeboden dat het verenigingsbureau van de PCOB daar ook zijn intrek kan nemen. Ook als de fusie onverhoopt niet doorgaat per 1 januari 2024, is de PCOB daar welkom. Het bestuur van de PCOB heeft met goedkeuring van de ledenraad besloten van dit aanbod gebruik te maken.
Tot wanneer u ons kunt bereiken op het voor u vertrouwde mailadres en telefoonnummer is nu nog niet bekend. Wij informeren u hier natuurlijk tijdig over.

Verenigingsbureau
Nu KBO-PCOB wordt opgeheven, richt de PCOB weer een eigen verenigingsbureau in. De PCOB kan het huidige verenigingsbureau niet in haar eentje betalen, waardoor het nieuwe bureau van de kleiner zal zijn dan het huidige. Het mooie is wel dat meer medewerkers een baan kunnen houden als de fusie met ANBO per 1 januari 2024 doorgaat. Of dat het geval zal zijn, is dus nog even afwachten. De functie van consulent blijft ook bij het nieuwe verenigingsbureau beschikbaar, dus voor u als afdeling verandert er wat dat betreft niets.

Contributie 2024
De ledenraad van de PCOB besluit zoals gebruikelijk in de novembervergadering over de hoogte van de afdracht in 2024, zodat afdelingen op basis daarvan hun contributie kunnen bepalen. Wat de ledenraad van de PCOB op 16 november ook besluit over het al of niet doorgaan van een fusie – in 2024 verandert er dus nog niets aan de manier waarop de contributie wordt geïnd.

 

Belastinginvullers
Voor aankomend najaar kunnen belastinginvullers die lid zijn van de PCOB  gebruik maken van een gezamenlijk opleidings- en bijscholingsprogramma bij ANBO. Deze scholing bestaat uit een bijeenkomst op het ANBO-kantoor in Woerden en een online module die men in eigen tijd kan doorlopen (mits afgerond eind januari 2024). De kosten worden door de landelijke PCOB gedragen en belastinginvullers krijgen hun reiskosten naar Woerden vergoed. De PCOB-afdelingen ontvangen zo snel mogelijk meer informatie over de mogelijkheid tot deze gezamenlijke (bij-)scholing. Het staat belastinginvullers van de PCOB overigens vrij om hu bijscholing elders te volgen.
 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden