COSBO-Ede vraagt gemeenteraad om actie voor pré-mantelzorgwoningen

12 mei 2022 Ede Lunteren

In het voorjaar van 2021 boden wij het rapport “Zorgen voor Morgen” aan onder meer de gemeente Ede aan. Wij deden daarin een overzichtelijk aantal suggesties gedaan om de problematiek van de ouderenhuisvesting aan te pakken. Tot op heden hebben wij helaas nog geen zichtbare actie gezien.

Met de PCOB-afdelingen Bennekom en Lunteren en KBO-Ede werken we samen in COSBO-Ede om de belangen van senioren in onze gemeente te behartigen. COSBO-Ede heeft eind april – in de periode van coalitievorming- een brief naar de leden van de gemeenteraad gestuurd. Daarin vraagt COSBO-Ede om op korte termijn in ieder geval al één van de suggesties uit het rapport op te pikken. In ieder geval de suggestie om de mogelijkheden voor prémantelzorgwoningen op korte termijn te verruimen. Kort gezegd is een pre-mantelzorgwoning hetzelfde als een mantelzorgwoning, maar dan vooruitlopend op het ontstaan van de echte mantelzorgbehoefte. De brief met bijlage is te lezen op

We zijn benieuwd of en op welke manier de gemeenteraad daarop reageert. Wij houden u op de hoogte.

20220420 brief pre-mantelzorgwoningen

20220419 toelichting prémantelzorg

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden