Convenant helpt ouderen passend te blijven of gaan wonen

7 mei 2024 Landelijk

Het Convenant Ouderen en toekomstbestendig wonen is eind april ondertekend en ter informatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Het convenant is ontstaan uit een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de hypothecaire sector. ANBO-PCOB heeft een bijdrage geleverd aan de inhoud van het convenant.

De ondertekenaars van het convenant (banken en verzekeraars) helpen ouderen om passend te blijven of te gaan wonen. Ze geven ouderen tijdig inzicht in hun (financiële) mogelijkheden op het gebied van wonen, verhuizen en hypotheken. Ook gaan ze in kaart brengen welke mogelijkheden er nu zijn en wat er nog ontbreekt gezien de woonwensen en behoeften van ouderen.

Passend wonen

Met het ouder worden kunnen de wensen voor een woning veranderen. Bijvoorbeeld om gezondheidsredenen, de afstand tot familie of voorzieningen, de grootte van de woning of ervaren eenzaamheid. Voor ouderen is het daarom verstandig om vroegtijdig na te denken over hun toekomstige woonwensen. Mogelijk moet worden verhuisd of de woning worden aangepast. Door ouderen beter inzicht te bieden in hun (financiële) mogelijkheden kunnen zij op tijd een passende keuze maken en neemt het woongenot en de kwaliteit van leven toe.

Afspraken

Banken en verzekeraars gaan de woonmogelijkheden en financiële producten die voor ouderen bestaan meer onder de aandacht brengen. Nu bestaat bijvoorbeeld vaak nog het beeld bij ouderen dat ze te oud zijn voor een hypotheek. Daardoor stromen ze niet door naar een passende woning of maken ze hun bestaande woning niet op maat. Maar bij veel hypotheekverstrekkers kunnen juist ook gepensioneerden terecht voor een lening.  Daarnaast zal worden onderzocht of er  meer mogelijkheden kunnen worden gemaakt voor woningfinanciering voor ouderen. Aanvullend zal het ministerie de komende jaren met publiekscampagnes aandacht gaan besteden aan woonvormen en financiële aspecten.

Al met al vindt ANBO-PCOB het een goed initiatief dat er specifiek voor ouderen aandacht komt voor hypotheken en passende woonvormen. 

BEKIJK HIER HET CONVENANT

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden