Contributie 2023 – HERINNERING

2 apr 2023 Wezep

Ruim 70% heeft de contributie voor 2023 overgemaakt. Dat is mooi en daarvoor onze hartelijke dank!
Dat betekent ook dat zo’n 20 leden dit nog niet hebben gedaan, daarom deze herinnering.
Voor alle duidelijkheid: De contributie voor 2023 is niet veranderd en bedraagt € 47,50 voor partners en € 30,00 voor een individueel lid, uitsluitend te betalen via een bankoverschrijving naar rekeningnummer NL72 RABO 0370 2578 47 ten name van Penningmeester PCOP Wezep e.o. en dat graag zo spoedig mogelijk. Het is niet meer mogelijk contant te betalen op een ledenbijeenkomst.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden