CONTRIBUTIE 2022

29 jan 2022 Alkmaar-Heiloo

Omdat ook onze PCOB niet van de wind kan leven, vindt u
bij deze uitgave van de “Bijklanken” een acceptgiro om
daarmee de voor het jaar 2022 verschuldigde contributie te
betalen. Uiteraard kunt u ook via internetbankieren betalen.
De contributie bedraagt minimaal € 36,= voor een
individueel lid en € 58,50 voor gehuwde/ samenwonende
leden.
Alles wat u meer betaalt dan het minimum wordt aangemerkt
als een gift en uiteraard in grote dank aanvaard.
Een vriendelijk verzoek: wilt u zo snel als mogelijk betalen?
Dank!

Jan Smit
Penningmeester
 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet