Contributie 2022

30 sep 2022 Alkmaar-Heiloo

Bij de Bijklanken van februari heeft elk lid/leefverband een
acceptgiro ontvangen met het verzoek de contributie over het
jaar 2022 te voldoen. Inmiddels heeft bijna iedereen de
contributie betaald, waarvoor mijn hartelijke dank.
Het zou fijn zijn van de leden die nog (gedeeltelijk) in
gebreke zijn gebleven de nog resterende contributie deze
maand te ontvangen: voor een leefverband is dit € 58,50 en
voor een alleenstaande € 36,00.
Zij ontvangen bij deze Bijklanken opnieuw een acceptgiro.
Hartelijk bedankt voor uw medewerking!
Jan Smit
Penningmeester

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden