Contributie 2022

18 mei 2022 Alkmaar-Heiloo

Bij de Bijklanken van februari heeft elk lid/leefverband een
acceptgiro ontvangen met het verzoek de contributie over het
jaar 2022 te voldoen. Inmiddels is 90% van het begrote
contributiebedrag ontvangen, waarvoor mijn hartelijke dank.
Het zou fijn zijn van de leden die nog (gedeeltelijk) in
gebreke zijn gebleven de nog resterende contributie deze
maand te ontvangen: voor een leefverband is dit euro 58,50
en voor een alleenstaande euro 36,00.
U kunt dit of een hoger bedrag overmaken op bankrekening
NL50INGB0004434639 t.n.v. PCOB Alkmaar of gebruik
maken van de bij de Bijklanken van februari gevoegde
acceptgirokaart.
Hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Jan Smit Penningmeester

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden