Contributie 2021

19 jan 2021 Albrandswaard

Contributie 2021

De contributie voor 2021.

 Gezien het verwachte resultaat over 2020 is door het bestuur besloten om de contributie voor 2021 gelijk te houden aan de voorgaande 8 jaren. Heel veel leden hebben meer betaald dan de gevraagde contributie  van   € 44,00    respectievelijk    € 28,00 per jaar. Ook voor het invullen van de belastingformulieren en huur- en zorgtoeslag mochten wij veel giften ontvangen.

Ook onze opgebouwde reserve is onderdeel van de beslissing om de contributie niet te verhogen.

Normaal gesproken krijgt u krijgt eind januari, begin februari 2021 bij ons blad Magazine KBO – PCOB en onze nieuwsbrief een envelop met ons jaarverslag over 2020 waarin tevens de acceptgiro voor de contributie voor 2021 is ingesloten. Dat zullen wij dit jaar niet doen. Het bestuur wil afwachten wanneer er weer activiteiten zullen gaan plaatsvinden.

Wij verzoeken u ook nadrukkelijk uw contributie nog niet te betalen, maar te wachten op de accept-giro

Samenvattend de jaarcontributie voor een echtpaar dus nog steeds   € 44,00    en voor een  alleenstaande   € 28,00.

Het bestuur

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden