Contributie 2023

19 apr 2023 Albrandswaard

Contributie 2023

De contributie voor 2023.

 Gezien het verwachte resultaat over 2020 is door het bestuur besloten om de contributie voor 2021 gelijk te houden aan de voorgaande 10 jaren. Heel veel leden hebben meer betaald dan de gevraagde contributie  van   € 44,00    respectievelijk    € 28,00 per jaar. Ook voor het invullen van de belastingformulieren en huur- en zorgtoeslag mochten wij veel giften ontvangen.

Ook onze opgebouwde reserve is onderdeel van de beslissing om de contributie niet te verhogen.

De contributie kunt u storten op   NL16 RABO 0355 3627 59 tnv PCOB Albrandswaard te Poortugaal

Het bestuur

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden