Contributie 2021

14 feb 2021 Alkmaar-Heiloo

Bij de vorige Bijklanken heeft elk lid/leefverband een acceptgiro ontvangen met het verzoek de contributie over het jaar 2021 te voldoen. Inmiddels is 2/3 deel van het begrote contributiebedrag ontvangen, waarvoor mijn hartelijke dank.

Het zou fijn zijn de nog resterende contributie deze maand te ontvangen: voor een leefverband is dit euro 58,50 en voor een alleenstaande euro 36,00. U kunt dit of een hoger bedrag overmaken op bankrekening NL50INGB0004434639 t.n.v. PCOB Alkmaar.

Hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Jan Smit

Penningmeester

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden