Contributie 2021

14 feb 2021 Alkmaar-Heiloo

Bij de vorige Bijklanken heeft elk lid/leefverband een acceptgiro ontvangen met het verzoek de contributie over het jaar 2021 te voldoen. Inmiddels is 2/3 deel van het begrote contributiebedrag ontvangen, waarvoor mijn hartelijke dank.

Het zou fijn zijn de nog resterende contributie deze maand te ontvangen: voor een leefverband is dit euro 58,50 en voor een alleenstaande euro 36,00. U kunt dit of een hoger bedrag overmaken op bankrekening NL50INGB0004434639 t.n.v. PCOB Alkmaar.

Hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Jan Smit

Penningmeester

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet