Contactmiddagen

31 mrt 2023 Kampen

Contactmiddag

 

 

 

 

19 april 2023 – 14.30 uur – Regenboogzaal, Broederweg 32

Zin in ouder worden

 

door Marie José Dusseldorf

 

Uitnodiging  Contactmiddag  /  Ledenvergadering PCOB – afdeling Kampen

Plaats:        De Regenboog – NGK Kampen,  Broederweg 32
Datum:       19 april 2022
Tijd:            Contactmiddag  14.30  uur
Aanvang ledenvergadering:    +  16.15  uur

Agenda

 

1. Opening  door de voorzitter
2. Spreker contactmiddag:  Marie Jose Dusseldorf
    Onderwerp:  “ZIN  IN  OUDER  WORDEN”
3. Pauze

LEDENVERGADERING

4.      Opening –  door de voorzitter
5.      Mededelingen
6.     Jaarverslag
7.     Financieel verslag en begroting
           Verslag Kascommissie
           Decharge verlening aan de penningmeester (ad interim)
8.    Bestuurswisselingen
           Voorstel reglementswijziging artikel 18.1.
9.    Vacatures
           Penningmeester
          Advertentiewerver
10.  Nieuws / mededelingen / vragen  uit de commissies:
          Lief en Leed
          Activiteitencommissie
          Belangenbehartiger
          Klussenteam
11.   Rondvraag
12.   Sluiting

Het jaarverslag (bevat financieel verslag en begroting) over 2022 is aan te vragen bij de secretaris

Komt u ook luisteren? Iedereen hartelijk welkom. Neem gerust iemand mee.
De middag begint om 14.30 uur.

 

 

Verslagen:

Verslag contactmiddag 9 18-01-2023
Verslag contactmiddag 29-10-2022
Verslag contactmiddag 21-9-2022

 

Kijk hier naar: Ons Jaarprogramma

< terug naar Activiteiten

< terug naar “Menu Afdeling Kampen”

 

                                             Info van de landelijke PCOB vindt u hieronder                                            

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden