Communicatie heel belangrijk:

3 feb 2022 Zeewolde

Communicatie heel belangrijk:

In Coronatijd is het belangrijk om goed met elkaar te kunnen en blijven communiceren. We moeten dan ook alle middelen gebruiken  die mogelijk zijn:

  • Pak de telefoon
  • Stuur een SMS-je of een WhatsApp
  • De Bijklanken
  • E-mail versturen

Het lijkt allemaal heel simpel, maar dat is het natuurlijk niet altijd. We hebben de afgelopen tijd toch enkele keren onze leden een bericht moeten versturen om mede te delen dat een activiteit i.v.m. Corona niet door kon gaan. Denk maar aan Kerstviering, Nieuwjaarsreceptie en de Themamiddag van februari. Voor zover mogelijk is dit gedaan per E-mail en via de wijkcontactpersonen.

Om in zulke situaties nog beter te kunnen inspelen vragen wij van u het volgende:

Indien u geen bericht van bovengenoemde annuleringen per mail heeft ontvangen en u heeft toch een E-mailadres, wilt u dat dit adres aan ons opgeven. We zullen ons uiteraard aan de privacy-regels houden.

Opgeven aan: rufro.van.silfhout@hotmail.com

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet