Collectiviteitsverzekering Ziektekosten 2023

8 nov 2022 Leeuwarden

In november 2022 maken de zorgverzekeraars de premies voor 2023 bekend. Omdat verschillende leden van PCOB-afdeling Leeuwarden aangesloten zijn bij ‘De Friesland Zorgverzekeraaren daarbij collectiviteitskorting ontvangen, hebben wij –  bestuur even gevraagd naar het beleid voor 2023:

  • De collectiviteitskorting op de basisverzekering (was 3 %) komt wettelijk te vervallen en het voordeel dat verzekeraars hiermee behalen wordt ingezet voor meer prézorg/ bewegen/ gezonde leefstijl /e.d. Dit is door de overheid bepaald en geldt voor alle zorgverzekeraars in Nederland.
  • Collectiviteitskorting op Aanvullende verzekeringen blijft bestaan. Percentage is nog onbekend. Voor 12 november 2022 maakt De Friesland de nieuwe zorgpremie bekend.
  • Verplicht Eigen Risico blijft gelijk op € 385,- .

Leden van PCOB kunnen Collectiviteitskorting aanvragen door bij het aanmelden voor de ziektekostenverzekering 2023 te vermelden: Collectiviteit: 204367100 KBO-PCOB.

Aanmelden kan telefonisch op 058 – 291 3131 of via www.defriesland.nl/kbopcob
De Friesland kan vragen naar jouw lidmaatschapsnummer van PCOB. Het nummer staat op het ledenpasje. Het nummer is ook bekend bij ledenadministrateur Jan de Vries 058 2139792   jhdevrieswiarda@gmail.com

Let op actuele publicatie over collectieviteitsverzekering Ziektekosten 2023 op kbo-pcob.nl 

Laatst bijgewerkt: 8 november 2022

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden