Coalitie mist visie op ouderen

16 mei 2024 Landelijk

ANBO-PCOB ziet ouderen in Nederland niet terugkomen in het vandaag gepresenteerde akkoord. We zagen vier partijen die ieder apart hun wensenlijst presenteerden, maar zonder samenhangende en langetermijnvisie. Ruim drie miljoen gepensioneerden staan niet op het vizier van de vier partijen. Terwijl de snel vergrijzende samenleving, in 2040 zijn er een kleine vijf miljoen gepensioneerden, een behoorlijke impact op de samenleving heeft.

Er ontbreekt tevens een toelichting op de keuzes die de partijen hebben gemaakt en hoe deze budgettair worden uitgewerkt. We zien een hoofdlijnenakkoord waarin belangrijke zaken nog vaag zijn en tegelijkertijd detailonderwerpen als ‘rode diesel’ met trots worden genoemd.

Sigaar uit andermans doos

Het terugbrengen van het eigen risico kan voor sommige mensen prettig zijn, maar dat is een sigaar uit andermans doos. Uiteindelijk zullen mensen het zelf gaan betalen. Hoe zal dit uitwerken op de solidariteit? Er wordt gezegd dat er zal worden geïnvesteerd in de ouderenzorg, maar hoe dat gedaan wordt, ontbreekt in het akkoord. We staan voor een grote transitie waarin de schaarste in de zorg alleen maar toeneemt en we de capaciteit moeten gaan verdelen. En wel op zo’n manier dat de beschikbare zorg terechtkomt bij hen die dit het hardst nodig hebben. Hoe gaan we dit doen?

Waar gaan ouderen wonen?

Het is mooi dat de plannen voor woningbouw goed aansluiten bij het ingezette beleid, maar er is geen visie op de inrichting van wijken voor de ouder wordende samenleving. Het belang van ontmoeten, ontwikkelen van gemeenschapszin en meer omzien naar elkaar, wordt niet gestimuleerd in het akkoord. Wonen, wijken en welzijn kunnen niet los gezien worden van elkaar. Coöperatief wonen moet volgens dit akkoord makkelijker worden gemaakt, maar over de uitvoering hiervan staat niks beschreven.

Pensioenen ontbreken volledig

ANBO-PCOB verbaast zich erover dat er in de plannen nergens iets te vinden is over de nieuwe Pensioenwet. Opmerkelijk, aangezien drie van de vier coalitiepartijen tegen de Wet Toekomst Pensioenen zijn. Het is volstrekt onduidelijkheid of het pensioendossier nu langer wordt aangehouden. Het verkorte van de WW-uitkering van twee naar anderhalf jaar is een groot probleem voor oudere werkzoekenden en daarmee onacceptabel.

Kortom het is een stapeling van rijp en groen door elkaar, waar wij op dit moment nog geen chocola van kunnen maken. We hebben vele vragen, vooral over de lange termijneffecten.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden