Bustocht van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Alkmaar.

25 mrt 2022 Alkmaar-Heiloo

Op 25 april is er een bustocht, georganiseerd door de PGA.
Aan deze tocht kunnen de leden van de PCOB deelnemen.
De tocht gaat naar de Noordoostpolder. Daar wordt aandacht
besteed aan de windenergie. U krijgt iets te horen over de
vele windturbines die er in Flevoland te vinden zijn. De tocht
zal ook voeren langs de bollenvelden die tegen die tijd volop
in bloei staan. Uiteraard ontbreekt de uitgebreide warme
lunch niet. Voor meer informatie kunt u de website van de
PGA raadplegen. Opgave kan bij Nienke Prins, tel. (072)
5615811

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet