Brief aan Tweede Kamer: onderzoek of het hoorrecht wel werkt

24 mei 2024 Landelijk

ANBO-PCOB en de Koepel Gepensioneerden hebben in een gezamenlijke brief de Tweede Kamer opgeroepen om te onderzoeken of het zogeheten hoorrecht bij de omzetting van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel wel werkt. Directe aanleiding zijn de slechte ervaringen bij de Pensioenkamer van ABP en de zeer gemengde ervaringen bij andere pensioenfondsen.

Het hoorrecht is in het leven geroepen omdat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, indertijd Wouter Koolmees, het onwenselijk vond dat individuele deelnemers bezwaar zouden kunnen maken tegen overheveling naar het nieuwe stelsel. Een van de argumenten was dat pensioenfondsen twee stelsels in de lucht zouden moeten houden, wat nogal wat kosten met zich meebrengt. Dat zou zelfs al kunnen gebeuren als slechts enkele deelnemers bezwaar zouden maken. Maar op de achtergrond speelde ook dat uit het vermogen kosten voor het nieuwe stelsel konden worden betaald (afschaffing doorsneesystematiek).

Nette overgang

Dat individuele bezwaarrecht werd tijdelijk opgeschort. Maar juristen wezen erop dat dat niet zomaar kon. Daarom kwam de minister met drie maatregelen: organisaties van gepensioneerden en slapers mochten het hoorrecht uitoefenen, de Raad van Toezicht moest extra aandacht aan een nette overgang besteden en het verantwoordingsorgaan kreeg een verzwaard adviesrecht.

Probleem in praktijk

Bij het hoorrecht kan ANBO-PCOB beoordelen of de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel evenwichtig gebeurt: worden alle generaties min of meer gelijk behandeld bij de verdeling van het vermogen van het pensioenfonds. Probleem in praktijk is dat werkgevers en werknemers (dus niet het fonds zelf) een dik half jaar met elkaar hebben onderhandeld en als zij er eenmaal uit zijn geen zin hebben om nog een syllabe aan te passen. ANBO-PCOB spreekt wel van de ‘WC-Eend-act’: wij vinden ons eigen stuk ook bij nadere beschouwing heel goed!

Gepiepeld

De directe aanleiding is de gang van zaken bij ABP, waar de Pensioenkamer (waarin werkgevers en werknemers onderhandelen over de pensioenregeling) op geen enkele manier de drie voorwaarden van minister Schouten respecteerden. Die drie voorwaarden: betrek de organisaties van gepensioneerden op tijd, geef ze de gevraagde nodige informatie en biedt ze voldoende tijd om tot een oordeel te komen. Directeur Anneke Sipkens vond het bij ABP nergens op lijken: “Wij zijn gepiepeld.”

Brief aan Tweede Kamer

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden