Bouwen voor senioren

22 jun 2021 Landelijk

Eén van de belangrijkste thema’s die op de politieke agenda staat, is woningbouw. Op dit moment is er een groot tekort aan woningen in het algemeen, en aan seniorenwoningen in het bijzonder. Ook KBO-PCOB denkt graag mee aan oplossingen. Zo hebben wij een brief aan woordvoerders wonen van de Tweede Kamerpartijen gestuurd. Zij komen op 24 juni bijeen om over de woningbouwopgave te praten en KBO-PCOB heeft hen van input voorzien.

In de brief vragen wij onder meer om het woningaanbod voor senioren op peil te brengen met woonhofjes en aanleunwoningen. Uit onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat maar liefst 71% van de senioren dat er onvoldoende geschikt woningaanbod voor hen is en dat met name behoefte is aan nieuwe woonhofjes en aanleunwoningen.

Een ander onderwerp in onze brief is de zogenaamde Woningbouwimpuls, een soort subsidie voor gemeenten. Het kabinet heeft het doel gesteld om jaarlijks ongeveer 75.000 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad en de Woningbouwimpuls moet eraan bijdragen om de bouw van meer woningen te versnellen. In september 2021 kunnen gemeenten voor een derde keer zich voor deze regeling aanmelden. KBO-PCOB mist alleen bij deze derde Woningbouwimpuls een duidelijke visie op en aanpak van ouderenhuisvesting en vragen in de brief om meer inzicht in de plannen.

Ten slotte roept KBO-PCOB de Tweede Kamer op om in de nieuwe kabinetsperiode en in het nieuwe regeerakkoord de benodigde nieuwe budgetten te reserveren voor woningbouw, en daarbinnen ruimhartig in te zetten op de seniorenhuisvesting waar zo’n toenemende behoefte aan is.

Lees hier de hele brief.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden