Bijstand in 50 vragen

23 mei 2023 Waddinxveen

Bijstand in 50 vragen

Gids voor de juridische praktijk

Wanneer woont iemand samen voor de bijstand? Hoe zit het met de kostendelersnorm en de uitzonderingen daarop? Kun je recht hebben op bijstand als je een eigen huis hebt? Moet iemand de eerder ontvangen bijstand terugbetalen als hij een erfenis ontvangt? En als je een familielid dat in bijstand zit wat extra’s geeft, wordt dat dan gekort op de bijstand?

Dit boek bevat de antwoorden op dergelijke vragen. De basisinformatie over de bijstandsverlening volgens de Participatiewet komt in het eerste hoofdstuk aan bod. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt hier dieper op ingegaan aan de hand van vijftig vragen en antwoorden over veel voorkomende thema’s in de rechtspraak over de Participatiewet. Daarnaast is de integrale tekst van de Participatiewet als bijlage opgenomen.

Bijstand in 50 vragen is daarmee niet alleen een handig boek voor iedereen die met de bijstand te maken heeft en snel wil weten hoe de wet in elkaar zit, maar het is ook te gebruiken als naslagwerk voor de juridische professionals binnen het gemeentelijk sociale domein. Deze editie is bijgewerkt naar de stand van zaken per 1 januari 2022. Dat betekent onder meer dat, ten opzichte van de vorige editie, de in de Verzamelwet SZW 2022 geregelde verruiming van de mogelijkheden voor gemeenten om af te zien van terugvordering in het kader van een schuldsaneringsregeling, is toegevoegd in hoofdstuk 1.

Bron: Zorg en Sociaalweb

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden