Bijeenkomsten PCOB-Ede februari tot en met mei 2023

12 jan 2023 Ede

Het programma voor de maanden februari tot en met met 2023 ziet er als volgt uit.

8 februari:   Jan Overbeeke over de historie van onze achternamen.
15 februari:  prof. dr. Arnold Huijgen over zijn boek “Maria, icoon van genade”.
1 maart:  jaarvergadering
15 maar:  ds. Davy Hoolwerf  – Paasviering en de Pesachmaaltijd.
12 april:  Otto de Bruijne over wandeling met God n.a.v. schilderijen.
10 mei Celliste Lucia Swarts over de Bachvereniging met muziek fragmenten.

De bijeenkomsten worden gehouden in gebouw “Rehoboth”, Driehoek 11 Ede. We beginnen om 14:30 uur en stoppen uiterlijk 16:45 uur.
In afwijking daarvan begint de bijeenkomst van 15 februari om 19:30 uur en de jaarvergadering op 1 maart om 15:30 uur.

Naast leden zijn belangstellenden van harte welkom.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden