Bijeenkomsten op 14 december 2022 en op 11 januari 2023

7 dec 2022 Hardinxveld-Giessendam

UITNODIGING

Het bestuur van de afdeling Hardinxveld-Giessendam van de PCOB nodigt u hierbij

vriendelijk uit voor de 258e

Ledenvergadering op D.V. woensdag 14 december 2022…

Davids Zoon, lang verwacht’

met Ds. J. Riemersma uit Ommen (v/h Sliedrecht)

Onze voorzitter Joop Evertse hoopt de vergadering te leiden.
Verder zijn er de gebruikelijke agendapunten:
* Welkom aan spreker, leden en gasten
* Lezen van een Bijbelgedeelte, enkele woorden hierover, en gebed
* Diverse mededelingen vanuit en voor de leden
* Stand van zaken bij de reiscommissie
* Eventueel uitslag puzzels
* Pauze voor een ‘bakkie koffie’ maar nog meer voor onderling contact
* Collecte voor de kosten
* Samenzang
* Sluiting van de middag met gebed

en voor de Nieuwjaarsbijeenkomst (volgnummer 259) op D.V. woensdag 11 januari 2023

met ontmoeting en een verrassingselement

Beide keren in “De Parel”, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam

Zaal open 13.45 uur, aanvang vergadering 14.15 uur, sluiting ca. 16.45 uur

Hebt u geen eigen vervoer?

Hebt u een CVV-pasje, maak dan gebruik van de Drechthopper.
Hebt u dat niet, maar kon u al eens eerder met iemand anders meerijden, bel die dan tijdig of dat ditmaal weer kan.
Lukt dat niet of is dit nieuw voor u: Bel tijdig naar dhr. W. Tintel, T 616957. Hij probeert een regeling te treffen.
ANWB Automaatje is ook in Hardinxveld-Giessendam actief; vrijwillige chauffeurs rijden met eigen auto’s tegen kilometervergoeding

Kerstbuffet 14 december ná de ledenvergadering:

Velen hebben zich al opgegeven. Bij het samenstellen van dit bericht zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar voor het buffet. Neem even contact op als u zich alsnog wilt opgeven, dan kunnen we u misschien nog plaatsen, of op een reservelijst zetten.
Als u zich opgegeven hebt en kort tevoren verhinderd bent, geef dit dan door aan onze secretaris! Misschien kunnen we dan iemand anders blij maken.

Betaling. Die vindt plaats tijdens het buffet. U betaalt in een gesloten enveloppe; eigen bijdrage is € 22,- per persoon. Op de enveloppe staan uw naam, adres en het aantal personen waarvoor geld is ingesloten!

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden